Жук Наталія
Жук Наталія
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Подтвержден адрес электронной почты в домене faaf.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник
ВМ Жук, НЛ Жук, БВ Мельничук
К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007
36*2007
Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю
ВМ Жук
Облік і фінанси АПК, 5-22, 2008
182008
Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: практичний посібник
НВ Семенишена, БВ Мельничук, НЛ Жук, ЛС Стецюк, ОВ Волошина
Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2014
152014
Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі
ВМ Жук
К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки.–2013, 2013
82013
Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Жук Н.Л. – 2-е вид., доп. і перероб.
НЛ Жук, ВМ Жук, ЮС Бездушна, БВ Мельничук, ВМ Метелиця, та ін.
К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011
52011
Інституційний підхід до розв’язання проблем бухгалтерського обліку в Україні
ВМ Жук
Фінанси України, 105, 2009
52009
Особливості та взаємозв’язок управлінського і фінансового аналізу
НЛ Жук
Облік і фінанси АПК.–2008.–Режим доступу: http://magazine. faaf. org. ua …, 2008
52008
Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами. Посібник
КП Дудка, ВМ Жук, НЛ Жук, ОО Канцуров
К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000
52000
Річна звітність сільськогосподарських підприємств: практичний посібник
НЛ Жук
К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2013
42013
Проблемні питання ув’язки показників звітності за сегментами
НЛ Жук
Облік і фінанси АПК, 58-62, 2006
42006
Використання електронних освітніх ресурсів як засобу формування пізнавального інтересу молодших школярів
О Шаран, Н Жук
Молодь і ринок, 49-54, 2014
32014
Обліково-аудиторське забезпечення розвитку земельних відносин: Колективна монографія
ВМ Жук, ЮС Бездушна, БВ Мельничук, НЛ Жук, СМ Остапчук
К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013
32013
Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування: навч. посібник
ЮС Рудченко, НЛ Жук, ВМ Жук, БВ Мельничук
Жука ВМ–К.: Юр-Агро-Веста, 250, 2008
22008
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ» ТА «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»
НВ Семенишена, НЛ Жук
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2009
12009
Аналітичне забезпечення фінансової стійкості управління комунальним некомерційним підприємством
Н Жук, О Шегера
Тернопіль: ТНЕУ, 2020
2020
Облік та оподаткування операцій страхування на сільськогосподарських підприємствах.
НЛ Жук
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2019
2019
Аналіз та оцінка основних детермінант фінансової безпеки підприємства
С Жукевич, Н Жук
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
2019
Accounting and Taxation of Insurance Operations at Agricultural Enterprises
НЛ ЖУК
Облiк i фiнанси, 5-10, 2019
2019
У процесі екологічного виховання молодших школярів важливо вибудувати систему успішного функціонування всіх компонентів освітньої системи, залежної від цілей, завдань, змісту …
І Ярити, Н Жук, Л Присяжнюк, О Грошовенко
Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення, 94, 2019
2019
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
НЛ Жук, ГА Семенов, ЛО Андрущенко, СФ Голов, МТ Білуха, НІ Дорош, ...
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в управлінні господарською …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20