Кузьмак І.П., Kuzmak I.P.
Кузьмак І.П., Kuzmak I.P.
Доцент кафедри медичної біохімії ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну
OZ Yaremchuk, КА Posokhova, АR Bryk, МІ Kulitska, ІP Kuzmak, ...
Medical and Clinical Chemistry, 63-70, 2017
22017
Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки
ІП Кузьмак, ЄБ Дмухальська, СР Підручна, ТЯ Ярошенко, ...
Медична та клінічна хімія, 114-118, 2017
22017
Історія становлення та розвитку медичної фізики (теплота, електромагнетизм)(частина 3)
ВД Дідух, ЮА Рудяк, АБ Горкуненко, ІП Кузьмак, ЛВ Наумова
Медична освіта, 161-168, 2019
2019
Деякі показники білкового обміну в щурів, отруєних блідою поганкою
ІП Кузьмак
Медична та клінічна хімія, 130-135, 2018
2018
Вплив цистеїл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцину на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активних форм Оксигену в щурів різного віку за дії важких металів і …
ЄБ Дмухальська, ТЯ Ярошенко, ІП Кузьмак
Медична та клінічна хімія, 77-83, 2018
2018
Зміни цитокінового профілю крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю
ІА Бандас, ІЯ Криницька, МІ Куліцька, ІП Кузьмак, ММ Корда
Вісник наукових досліджень, 114-118, 2017
2017
Вплив настойки з хости ланцетолистої на показники цитолізу клітинних мембран у щурів, уражених тетрахлорометаном
ОС Линда, ЛС Фіра, ІП Кузьмак
Український біофармацевтичний журнал, 56-60, 2017
2017
Історія становлення та розвитку медичної фізики (частина 1)
ВД Дідух, ЮА Рудяк, АБ Горкуненко, ІП Кузьмак, ЛВ Наумова
Медична освіта, 112-118, 2017
2017
Молекулярні механізми метаболічних порушень в органах щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, ДБ Фіра, ІП Кузьмак
Regulatory Mechanisms in Biosystems 2 (8), 2017
2017
Ліпідний профіль крові в щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту
ІЯ Криницька, МІ Марущак, ІО Стахурська, ІР Бекус, МВ Кирилів, ...
Медична та клінічна хімія, 91-94, 2016
2016
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НП Саюк, АЄ Мудра, ЛМ Рубіна, СІ Яворська, ОІ Острівка, ММ Корда, ...
Medical education, 2015
2015
Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіта-фалоїдиновим отруєнням
ІП Кузьмак, ОІ Острівка, ТЯ Ярошенко, НА Василишин
Медична та клінічна хімія, 129-129, 2014
2014
Динамика показателей цитолиза в крыс при остром отравлении токсинами бледной поганки в возрастном аспекте
ІП Кузьмак
Вісник проблем біології і медицини 2 (1), 2013
2013
Возрастные особенности азотистого обмена у крыс в условиях отравления токсинами бледной поганки
ІП Кузьмак
Загальна патологія та патологічна фізіологія 7 (4), 97-105, 2012
2012
Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки
ІП Кузьмак, ІМ Кліщ, ОЗ Яремчук
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія, 154-157, 2012
2012
Особливості білкового складу крові при аманіта-фалоїдиновому отруєнні
ІП Кузьмак
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 44-49, 2012
2012
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
ММ Корда, ГГ Шершун, СР Підручна, ОІ Острівка, ЯІ Гонський, ...
Медична освіта, 2012
2012
Особливості білкового складу плазми крові у статевозрілих щурів при ураженні токсинами блідої поганки
ІП Кузьмак, ІМ Кліщ, ЛМ Рубіна, НП Саюк, ЛМ Палиця, НЯ Матвіїв
Медична хімія, 228-228, 2011
2011
Зміни показників протеїназо-інгібіторної системи у щурів різних вікових періодів за умов гострого токсичного ураження блідою поганкою
ІП Кузьмак, ІМ Кліщ
Медична хімія, 116-120, 2011
2011
Патогенетичне обгрунтування використання ксенодермопластики в корекції порушень гуморальної ланки імунітету при комбінованій травмі
СР Підручна, ММ Корда, ОО Кулянда, ІС Кулянда, ІР Копитчак, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 117-119, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20