Follow
Процик О.П.
Процик О.П.
доцент, Національний транспортний університет
Verified email at ntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Перспективи розвитку транспортної системи україни при участі у розбудові МТК
ОП Процик, ЮО Сілантьєва
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 163-166, 2011
82011
Підвищення ефективності перевезень твердих побутових відходів
ОП Процик
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22. 01 «Транспортні системи»/ОП Процик.—К, 2009
42009
Аналіз ефективності роботи сміттєвозів
ОП Процик, ОЯ Коцюк
Вісник КДПУ.–2006.-Випуск 6 (41), 52-54, 2006
32006
Сучасний стан та проблематика доставки консолідованих вантажів
АЮ Ситенько, ОП Процик
Транспортні системи та технології перевезень, 55-55, 2019
22019
Дослідження тривалості процесу доставки вантажів
ОП Процик, СС Іорданова
Вісник Національного транспортного університету, 407-413, 2016
12016
Тенденції розвитку контрейлерних перевезень
ЮО Сілантьєва, ОП Процик
Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта, 33-37, 2011
12011
Роль ретроспективних досліджень у виявленні сучасних проблем розвитку автотранспортної інфраструктури
Я Шевчук, О Процик
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 42-44, 2010
12010
Метод техніко-технологічного аналізу автомобілів з урахуванням еволюції їх конструктивних параметрів
ІВ Хмельов, ОП Процик, ІВ Даниленко
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 70-74, 2021
2021
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ІНЖЕНЕРА
О Процик, О Сервачак
Рекомендовано до видання Гуманітарною радою ДВНЗ «Донецький національний …, 2020
2020
Вибір способу дставки вантажів у міжнародному сполученні в залежності від відстані доставки
ЄР Тяпко, МС Рябоконь
Харків: ХНТУСГ, 2020
2020
Моделювання процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні
ОП Процик, ЮО Сілантьєва
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ, 133, 2020
2020
Обгрунтування вибору системи доставки соняшникової олії у міжнародному сполученні
ІА Береза, АП Манелюк
Харків: ХНТУСГ, 2020
2020
АнАЛіЗ стАнУ тА перспективи рОЗвиткУ ринкУ трАнспОртних пОсЛУг в УкрАїні
О Процик, Д Шатликов, С Тарасенко, А Полегенько
Молодий вчений, 360-363, 2019
2019
Розробка раціональних транспортно-технологічних схем доставки вантажів з Європи в Азію
АО Сенаторова, ОП Процик
Вісник Національного транспортного університету, 299-306, 2018
2018
Напрямки удосконалення результуючих показників ефективності за рахунок покращення функціонування транспортної системи
ОП Процик, СВ Корчменюк
Економіка та управління на транспорті, 110–114-110–114, 2016
2016
Спосіб формування технології контрейлерних перевезень за допомогою автоматизованої евристичної системи
ЄВ Нагорний, ОП Процик, НЮ Шраменко
Автомобильный транспорт, 149-153, 2015
2015
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
НЮ Шраменко, ЄВ Нагорний, ОП Процик
2013
Спосiб визначення технологiї контрейлерних перевезень за допомогою автоматизованої евристичної системи
НЮ Шраменко, ЄВ Нагорний, ОП Процик
2013
Формування ресурсозберігаючої технології функціонування вантажних терміналів на основі логістичних принципів
НЮ Шраменко, ОП Процик
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 221-224, 2011
2011
Вибір спеціалізованого рухомого складу при заданих умовах експлуатації
ОП Процик
Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 70-73, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20