Надія Михальчук
Надія Михальчук
к.е.н., викладач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації
НМ Михальчук, ВА Валігура
Фінансова система України. Збірник наукових праць, 19-27, 2011
9*2011
Податковий борг як загроза фінансовій безпеці держави
НМ Михальчук
32015
Поняття податкового боргу в системі забезпечення фінансової безпеки держави
Н Михальчук
Наука молода, 93-98, 2012
32012
Мала проза Володимира Винниченка: метафізичні та естетичні інтенції
Н Михальчук
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, 2007
32007
Цинічний розум як чинник трансформації буттєвої сфери в малій прозі В. Винниченка
НІ Михальчук
Література та культура Полісся. Сер.: Філологічні науки, 95-106, 2013
22013
Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави
СІ Лекарь, ВП Мартинюк, НМ Михальчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2013
22013
Протидія ухиленню від оподаткування в інтересах зміцнення фінансової безпеки держави
НМ Михальчук, ОІ Олійничук
12016
Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж
НМ Михальчук, НЯ Савка
Проблеми економіки і управління, 225-233, 2015
12015
Колекторська діяльність як інструмент подолання податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави
НМ Михальчук
Науковий вісник Херсонського державного університету, 34-37, 2014
12014
Мобілізація податкового боргу: перспективи зміцнення бюджетної безпеки держави
НМ Михальчук, КА Нечипорук
12013
Програма нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави
НМ Михальчук
2016
Ухилення від оподаткування: вітчизняні тенденції та відповідальність
НМ Михальчук, ОІ Олійничук
Економічна думка ТНЕУ, 2016
2016
Податкове право: навчальний посібник
ВП Мартинюк, НМ Михальчук
2015
Податковий борг у контексті тінізації економіки
НМ Михальчук
Вітчизняна система охорони і захисту інтелектуальної власності в умовах …, 2015
2015
Податкова медіація як інструмент посилення фінансової безпеки держав
НМ Михальчук
2014
Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології
ВІ Мунтіян
2014
Податкова медіація як інструмент посилення фінансової безпеки держави
ВІ Мунтіян, ОВ Прокопенко, ММ Петрушенко, НМ Михальчук
Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології …, 2014
2014
Безнадійний податковий борг: ризики фінансовій безпеці України
НМ Михальчук
Фінансова безпека держави, регіону, підприємства: погляд молодих вчених, 76-77, 2014
2014
Das Steuerschuldrisiko und die finanzielle Absicherung der Ukraine: Identifizierung und Monitoring
V Martynjuk, N Mychaltschuk, V Savka
Ukraine unter Entscheidungszwang : Veränderungen in Wirtschaftszeigen, 114-124, 2014
2014
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
НМ Михальчук
ЖДТУ, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20