Галина Шамота
Галина Шамота
доцент УАБС НБУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
812009
Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі
ГМ Шамота
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
122011
Дослідження підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства
ГМ Шамота, ДО Малиш
Бізнес Інформ, 271-278, 2013
112013
Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки
ГМ Шамота
Ефективна економіка, 19-21, 2015
102015
Вдосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів
ГМ Шамота, ОІ Федько
Центр економічних досліджень та розвитку, 2012
72012
Методологія ефективного фінансового планування
БІ Сюркало, ГМ Шамота
Ефективна економіка, 2012
62012
Исследование подходов к комплексной оценки финансового состояния предприятия
ГМ Шамота, ДО Малиш
Бизнес информ, 271-278, 2013
32013
Стратегічні напрямки регіонального розвитку в контексті реформування місцевих бюджетів
ЛБ Рябушка, ГМ Шамота
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 158-168, 2013
32013
Формування тактики виходу підприємства на зовнішній ринок
ГМ Шамота, ЮО Коваленко
Луцький національний технічний університет, 2013
32013
Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств України в кризових умовах
ГМ Шамота
Сумський національний аграрний університет, 2011
32011
Инновационная стратегия предприятия–основа конкурентоспособности
ГМ Шамота
Днепропетровский национальный университет, 2006
32006
Податкове регулювання інвестиційної діяльності
ГМ Шамота, ДО Малиш
Actual problems of international relations 1 (115), 2013
22013
Криза класичного маркетингу: причини виникнення та шляхи застосування сучасних маркетингових концепцій міжнародними фірмами
ГМ Шамота, ТВ Федірко
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012
22012
Операційний ризик в банківській діяльності: сутність та управління
ГМ Шамота, ОВ Коротун
Перспектива, 2012
22012
Проблемні аспекти ефективного управління основними засобами підприємства в сучасних умовах
ГМ Шамота, АВ Матюшенко
Крок, 2011
22011
Фінансова стійкість банків на сучасному етапі розвитку банків України
ГМ Шамота
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
22011
Формування портфелю інноваційних проектів промислових підприємств
ГМ Шамота
Вид-во СумДУ, 2010
22010
Формальные оценки эффективности инновационного портфеля
ГМ Шамота
Национальный технический университет «Харьковский политехничнический институт», 2006
22006
Інтенсифікація інновацій: безперервність процесу і орієнтація на персонал
ВВ Колдовський, ГМ Шамота
Хмельницький національний університет, 2005
22005
Формування системи управління потрфелем інноваційних проектів підприємств
ГМ Шамота
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20