Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia National Technical University
Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia National Technical University
Підтверджена електронна адреса в kivc.vntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проектирование нечетких систем средствами MATLAB
СД Штовба
М.: Горячая линия–Телеком 288, 403, 2007
11302007
Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети
АП Ротштейн
Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця 320, 1999
7711999
Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику
СД Штовба
4312001
Коды золотой пропорции
АП Стахов
Радио и связь, 1984
2871984
Муравьиные алгоритмы
СД Штовба
Exponenta Pro. Математика в приложениях 4, 70-75, 2003
2102003
Основы теории информации и кодирования
ИВ Кузьмин
Киев, 1986
2091986
Оценка деформируемости металлов при обработке давлением
ВА Огородников
Кузнечно-штамповочное производство, 15-18, 1998
2031998
Економічне прогнозування
БЄ Грабовецький
К.: ЦНЛ, 2003
1982003
Економічний аналіз
БЄ Грабовецький
Центр учбової літератури, 2009
1852009
Введение в алгоритмическую теорию измерения
АП Стахов
Москва, 1977
1741977
Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний
ЮИ Митюшкин, БИ Мокин, АП Ротштейн
Универсум-Винница, 2002
1702002
The mathematics of harmony: From Euclid to contemporary mathematics and computer science
A Stakhov
World Scientific, 2009
1672009
Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін: монографія
ВА Петрук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006
1672006
On a new class of hyperbolic functions
A Stakhov, B Rozin
Chaos, Solitons & Fractals 23 (2), 379-389, 2005
1542005
Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку
ВВ Зянько
ВНТУ, 2008
1532008
Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Электронный ресурс]
СД Штовба
Режим доступу: http://matlab. exponenta. ru/fuzzylogic/book1/index. php, 2001
1372001
Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія
БЄ Грабовецький
Вінниця: ВНТУ 171, 2010
1362010
Theory of Binet formulas for Fibonacci and Lucas p-numbers
A Stakhov, B Rozin
Chaos, Solitons & Fractals 27 (5), 1162-1177, 2006
1292006
Основи теорії аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення
ОД Азаров, АД Азаров
ВНТУ, 2004
1262004
Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі
ВІ Клочко
Modern Information Technologies in Professional Training of Future Food …, 1998
1231998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20