Follow
Alexandr Shalmin
Alexandr Shalmin
Zaporizhzhia State Medical University
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фтизіатрія
ВІ Петренко, ЛД Тодорико, ЛА Грищук, ОК Асмолов, МГ Бойко, ...
ВСВ Медицина, 2015
252015
Osobennosti sochetannogo techeniya tuberkuleza legkikh i sakharnogo diabeta [Features of the combined fl ow of pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus]
AS Shalmin, EN Raznatovskaya, YM Bobrovnichaya-Dvizova, AV Dvizov, ...
Pathologia 1 (24), 92-94, 2012
72012
Особенности сочетанного течения туберкулеза легких и сахарного диабета
АС Шальмин, ЕН Разнатовская, ЮМ Бобровничая-Двизова, АВ Двизов, ...
Запорізький державний медичний університет, 2012
62012
Чинники ризику прогресування та критерії оцінки перебігу ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу легень
ОС Шальмін, РМ Ясінський, ОА Растворов, ДВ Мірошниченко, ...
52014
Особливостi цитокiнового профiлю у хворих на хiмiорезистентний туберкульоз легень
ОС Шальмiн, ОМ Разнатовська, АВ Абрамов, ГО Жернова
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 68-71, 2011
52011
Роль прозапальних цитокінів та клітин лейкоцитарної формули крові у формуванні імунних реакцій при хіміорезистентному туберкульозі легень
ОС Шальмін, ОМ Разнатовська
Сучасні медичні технології, 83-89, 2014
42014
Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень (діагностика та лікування)
ЮІ Фещенко, ВП Мельник, ОС Шальмін
42007
Клініко-фармакологічна характеристика сучасних антимікробних засобів: навч.-метод. посібник для студентів 3–4 курсів медичних факультетів
ІС Чекман, ІФ Бєленічев, НВ Бухтіярова, ОО Нагорна, НО Горчакова, ...
32019
Ефективність застосування імуномодулятора глутамін-цистиніл-гліцин динатрію в комплексному лікуванні хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень
ОС Шальмін, ОМ Разнатовська, АС Шальмин, ЕН Разнатовская
Запорізький державний медичний університет, 2015
32015
Синдром легочной диссеминации
АС Шальмин, ЕН Разнатовская
Український журнал екстремальної медицини імені ГО Можаєва, 93-96, 2012
32012
Частота и характер патологии слизистой бронхиального дерева у подростков, больных туберкулезом органов дыхания
НС Пухальская, АС Шальмин, ВН Хлыстун, ЛИ Чернышова, ...
Патологія, 91-95, 2010
32010
Изменения в белковом обмене при ВИЧ/СПИД-ассоциированном впервые диагностированном туберкулёзе лёгких у больных с различным уровнем угнетения иммунной системы
РН Ясинский, АС Шальмин, АА Растворов
Експериментальна і клінічна медицина, 68-73, 2013
22013
Особливості патології бронхіального дерева у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень
ОМ Разнатовська, ОС Шальмін, ВМ Хлистун, НО Скороходова, ...
Запорожский медицинский журнал, 38-41, 2010
22010
Особливості синдрому системної запальної відповіді у хворих на ВІЛ/СНІДасоційований туберкульоз
ОС Шальмін, РМ Ясінський, ВМ Лукомська, СГ Носач, ТВ Кучер
Медицина неотложных состояний, 161-164, 2014
12014
Ефективність лікування ВІЛ/СНІД-асоційованого вперше діагностованого туберкульозу легень із застосуванням апротиніну, глутоксиму та лазеротерапії
ОС Шальмін, РМ Ясінський, ОА Растворов, АІ Пирог, КП Хохлова, ...
12014
Особливості клінічного перебігу та причини смерті хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз
ОС Шальмін, ОМ Разнатовська, РМ Ясінський, АС Шальмин, ...
12013
Порiвняльний аналiз випадкiв смертi вiд ВIЛ/СНIД-асоцiйованого туберкульозу в залежностi вiд типу специфiчного процесу
ОС Шальмiн, ОМ Разнатовська, РМ Ясiнський
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 138-142, 2013
12013
ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз легень у хворих на рецидив туберкульозу: гематологічні та біохімічні особливості
ОС Шальмін, РМ Ясінський, ОА Растворов, АГ Макарович, ...
Новости медицины и фармации, 10-10, 2013
12013
Аналіз причин смерті від ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих з рецидивами специфічного процесу
ОС Шальмін, ОМ Разнатовська, РМ Ясінський, МВ Бендус, ВС Логійко, ...
Запорізький державний медичний університет, 2013
12013
Методи діагностики стану імунної системи у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень залежно від типу специфічного процесу
ОС Шальмін, ОМ Разнатовська
Інфекційні хвороби, 72-74, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20