Khrystyna Shtyrkhun / Христина Штирхун
Khrystyna Shtyrkhun / Христина Штирхун
National University "Chernihiv Polytechnic"
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетингова підтримка стимулювання збуту органічної продукції в Україні
ХІ Штирхун
Проблеми і перспективи економіки та управління, 161-170, 2015
52015
Теоретичні засади маркетингового підходу до збутової діяльної аграрних підприємств
Х Штирхун
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2015
42015
Органічне виробництво як пріоритетний напрям розвитку аграрного сектора національної економіки
ВП Ільчук, ХІ Штирхун
Науковий вісник Полісся, 14-22, 2016
32016
Якість агропродукції у системі маркетингу
ВП Ільчук, ХІ Штирхун
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
22014
ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ КИ Штырхун, аспирант
ХІ Штирхун
ББК 65.12. 45 В53, 216, 2014
22014
Особливості та проблеми механізму реалізації морського страхування в Україні
НІ Богомолова, ХІ Штирхун, ОІ Панченко
Чернігів: ЧНТУ, 2011
22011
Розвиток медичного страхування в Україні
ХІ Штирхун, ЮС Коваленко, ОП Романенко
ЧНТУ, 2018
12018
Особливості надання фінансових послуг компаніями страхування життя в Україні
ХІ Штирхун, ЮП Романенко, ОП Романенко
Фінансові дослідження, 2018
12018
Науково-методичний підхід до визначення рівня ефективності функціонування ринку органічної продукції
ХІ Штирхун
Проблеми і перспективи економіки та управління, 180-186, 2016
12016
Класифікація ризиків як складова забезпечення страхового захисту на морському транспорті
ОІ Панченко, ХІ Штирхун
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
12013
Механізм вартісно-орієнтованого управління фінансами промислових підприємств
ВП Ільчук, МА Чут, ХІ Штирхун
Проблеми і перспективи економіки та управління, 101-116, 2020
2020
Маркетинг: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів галузі знань 07" Управління та адміністрування спеціальності 072" Фінанси, банківська справа та …
ВП Ільчук, ХІ Штирхун, ТО Шпомер
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Фінансова ігротека «Steps to Success»: навчальний практикум для підвищення фінансової грамотності студентів економічних та неекономічних спеціальностей усіх форм навчання
ХІ Штирхун, ОІ Панченко, ЛМ Ремньова, ОМ Парубець
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Інвестування: методичні вказівки до проведення ділової гри «Фондова біржа» галузі знань 07" Управління та адміністрування за спеціальністю 072" Фінанси, банківська справа та …
ВП Ільчук, ХІ Штирхун
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНОГО НАВЧАННЯ
ЛМ Ремньова, ХІ Штирхун
Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного …, 2018
2018
Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень
НМ Вдовенко, ОЮ Акименко, АО Міщенко, РВ Лавров, ОЗ Сорочак, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Науково-концептуальні засади класифікації ризиків та управління ними на ринку органічної продукції в Україні
ХІ Штирхун
Проблеми і перспективи економіки та управління, 071-082, 2018
2018
Практикум з маркетингу: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни" Маркетинг" для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання
ВП Ільчук, ХІ Штирхун
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Інноваційна політика і фінансове забезпечення: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за …
ВП Ільчук, ХІ Штирхун
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Іnvestment climate in Ukraine: current state and ways of improvement
Т Михайлюк, О Маркова, Х Штирхун
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20