Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Підтверджена електронна адреса в idss.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ЯБ Базилюк
1141*2004
Соціально-трудові відносини: теорія і практіка регулювання: монографія
АМ Колот
KNEU, 2004
3292004
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
ЕМ Лібанова
К.: Ін т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
236*2007
Соціальна політика
ВА Скуратівський, ОМ Палій, ЕМ Лібанова
К.: Вид-во УАДУ 265, 2003
2352003
Ринок праці
ЕМ Лібанова
К.: ЦНЛ, 2003
2102003
Ринок праці
ЕМ Лібанова
К.: ЦНЛ, 2003
2102003
Людський розвиток в Україні: Інноваційний вимір: Монографія
ЕМ Лібанова
ЕМ Лібанова, 2008
185*2008
Ринок праці та соціальний захист
Е Лібанова, О Палій
К.: Основи 491, 2004
1822004
Ринок праці та соціальний захист
Е Лібанова, О Палій
К.: Основи 491, 2004
1822004
Економіка праці та соціально-трудові відносини
О Акіліна, Л Ільїч
Україна: аспекти праці, 50-50, 2010
1782010
Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко, ІВ Терон
К.: РВПС НАН України, 353, 2006
1752006
Основи соціальної політики: навч. посіб.
ВА Скуратівський, ОМ Палій
К.: МАУП 200, 2002
1742002
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
ЕМ Лібанова
К.: І-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
169*2010
Фінансовий аналіз: Навч. посіб
НМ Дєєва, ОІ Дедіков
К.: ЦУЛ 328, 2007
160*2007
Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії/За ред. В. Стешенко
Д криза в Україні
В. Стешенко, 2001
1442001
Трудовой потенциал в демографическом измерении
СІ Пирожков, ІІ Лукінов
Наукова думка, 1992
1431992
можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
140*2006
інноваційний вимір (колективна монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 168, 2008
1372008
Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: монографія
ОВ Макарова
К.: Ліра-К 328, 2004
1372004
інноваційний вимір (колективна монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 168, 2008
1352008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20