Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ЯБ Базилюк
1267*2004
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3782003
Соціальна політика
ВА Скуратівський, ОМ Палій, ЕМ Лібанова
К.: вид-во УАДУ 364, 2003
2762003
Ринок праці: навч. посіб.
ЕМ Лібанова
К.: Центр навчальної літератури, 2003
2602003
Фінансовий аналіз: Навч. посіб
НМ Дєєва, ОІ Дедіков
К.: ЦУЛ 328, 2007
245*2007
Економіка праці та соціально-трудові відносини
О Акіліна, Л Ільїч
Україна: аспекти праці, 50-50, 2010
2382010
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
ЕМ Лібанова
К.: Ін т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
235*2007
Ринок праці та соціальний захист
Е Лібанова, О Палій
К.: Основи 491, 2004
2122004
Основи соціальної політики: Навч. посіб
ВА Скуратівський, ОМ Палій
К.: МАУП 200, 2002
2092002
Людський розвиток в Україні: Інноваційний вимір: Монографія
ЕМ Лібанова
Е. Лібанова.–к.: Ін-т демографіʀ та соціальних досліджень НаН Украʀни.–2008 …, 2008
201*2008
Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко, ІВ Терон
К.: РВПС НАН України, 353, 2006
1902006
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
ЕМ Лібанова
К.: І-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
179*2010
Трудовой потенциал в демографическом измерении
СІ Пирожков, ІІ Лукінов
Наукова думка, 1992
1751992
Стратегічний менеджмент: Навч. посібник
ГВ Осовська, ОЛ Фіщук, ІВ Жалінська
К.: Кондор 196, 2003
1662003
можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
159*2006
Економіка освіти: навч. посіб.
ІС Каленюк
К.: Знання України 316, 2003
1582003
соціально-демографічні аспекти/За ред. ЕМ Лібанової
М та молодіжна політика в Україні
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 248, 2, 2010
1562010
Проблеми, дослідження, витоки, складові, напрямки протидії (НАН України)/За ред
Д криза в Україні
Стешенко В, 2001
1552001
Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: монографія
ОВ Макарова
К.: Ліра-К 328, 2004
1522004
інноваційний вимір (колективна монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 168, 2008
1512008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20