Подписаться
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ЯБ Базилюк
1457*2004
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4712003
Фінансовий аналіз
МР Лучко, СМ Жукевич, АІ Фаріон
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
4472016
Соціальна політика
В Скуратівський, О Палій, Е Лібанова
К.: вид-во УАДУ 364, 2003
3512003
Ринок праці: навч. посіб.
ЕМ Лібанова
К.: Центр навчальної літератури, 2003
3072003
Основи соціальної політики: Навч. посіб
ВА Скуратівський, ОМ Палій
К.: МАУП 200, 2002
3022002
Ринок праці та соціальний захист
Е Лібанова, О Палій
К.: Основи 491, 2004
2672004
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
ЕМ Лібанова
К.: Ін т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
266*2007
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
ЕМ Лібанова
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
233*2010
аналіз та прогноз (колективна монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток регіонів України
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України 328, 5-6, 2007
2282007
Людський розвиток в Україні: Інноваційний вимір: Монографія
ЕМ Лібанова
Е. Лібанова.–к.: Ін-т демографіʀ та соціальних досліджень НаН Украʀни.–2008 …, 2008
227*2008
Стратегічний менеджмент: Навч. посібник
ГВ Осовська, ОЛ Фіщук, ІВ Жалінська
К.: Кондор 196, 2003
2222003
Соціальна політика в Україні: монографія
ОВ Макарова
Instytut demohrafiï ta sot︠s︡ialʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MV Ptukhy, 2015
2042015
Трудовой потенциал в демографическом измерении
СІ Пирожков, ІІ Лукінов
Наукова думка, 1992
2041992
Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України
ВВ Онікієнко, ЛМ Ємельяненко, ІВ Терон
К.: РВПС НАН України, 353, 2006
2012006
Економіка освіти: навч. посіб.
ІС Каленюк
К.: Знання України 316, 2003
2002003
можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
194*2006
соціально-демографічні аспекти/За ред. ЕМ Лібанової
М та молодіжна політика в Україні
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 248, 3, 2010
1922010
Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми мігратсіями: монографія
OA Malynovsʹka
Українська Академія державного управління прі Президентові України, 2004
1812004
Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: монографія
OV Makarova
Ліра-К, 2004
1782004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20