Володимир Коротун / Volodymyr Korotun (ORCID ID 0000-0002-6447-5916) (1977-2020)
Володимир Коротун / Volodymyr Korotun (ORCID ID 0000-0002-6447-5916) (1977-2020)
В.о. директора Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України
Verified email at nusta.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналiй
К.: Знання України, 675, 2008
326*2008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський
К.: Міністерство фінансів України 656, 9, 2011
59*2011
Трансформація акцизної політики України
ВІ Коротун, СС Брехов, НВ Новицька
Ірпінь, 2015
30*2015
Податкова система України : навчальний посібник / за заг. ред. М. Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України …
ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, та ін в тч, ВІ Коротун
К.: Знання України, 2010.–505 с, С. 237–269, 2011
30*2011
Реформування податкової системи України: сучасні вииклики та орієнтири
колект. автор., в т.ч. В.І. Коротун
ТОВ «Новий друк, 2015
27*2015
Проблеми мінімізації сплати податків в Україні
ВІ Коротун
Економіка. Фінанси. Право: щоміс. інформ.-аналіт. журн, 2010
242010
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М.Я. Азарова]. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. Т.3.
колектив авторів, в тч, ВІ Коротун
Міністерство фінансів України 3, С.10–14, 41–50, 53–69, 73–86., 2010
17*2010
Практика використання податкових пільг в Україні
ВІ Коротун
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 267-270, 2012
162012
Державне регулювання ринку підакцизних товарів в умовах дії Податкового кодексу України
ВІ Коротун
Вісник Донец. нац. ун-ту, сер. В: економіка і право.–2011.–Вип 2, 104-108, 2011
11*2011
Гармонізація специфічного акцизного оподаткування України до вимог ЄС
ВІ Коротун
Академія муніципального управління, 2010
112010
Світовий досвід протидії агресивному податковому плануванню: висновки для України
ВІ Коротун, СС Брехов
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
10*2015
Податкові пільги як загроза фінансовій безпеці України
ВІ Коротун, КІ Швабій
Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. 34, 583-590, 2012
9*2012
Акцизний збір в регулюванні споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів
ВІ Коротун, ВВ Макаренко
Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. 67, 322-328, 2009
9*2009
Світовий досвід протидії агресивному податковому плануванню: висновки для України
ВІ Коротун, СС Брехов
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
72015
Podatkovi pilhy yak zahroza finansovii bezpetsi Ukrainy [Tax benefits as a threat to financial security of Ukraine]
K Shvabii, V Korotun
Torhivlia i rynok Ukrainy—Trade and market of Ukraine 34, 583-590, 2012
62012
Вдосконалення технологій адміністрування податків в Україні
ВІ Коротун, VI Korotun
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 185-190, 2012
62012
Податкове регулювання національного ринку нафтопродуктів
ВІ Коротун, VI Korotun
Науковий вісник Національного університету ДПС України, 113-120, 2011
62011
Соціально-економічні аспекти податкового регулювання в Україні
ВІ Коротун
Часопис економічних реформ, 41-46, 2011
6*2011
Електронне оподаткування: сутність та перспективи застосування
ПВ Мельник, АМ Новицький, ОА Долгий, СП Ріппа
Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010
62010
Акцизне оподаткування в історії фінансової думки
ВІ Коротун, VI Korotun
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії, 180-186, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20