Follow
Михайло Хомин
Михайло Хомин
к.б.н., старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН
Verified email at inenbiol.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Антиоксидантний профіль організму і біологічна цінність молока корів у перші місяці лактації за згодовування цитрату хрому та селену
ММ Хомин, РС Федорук
Біологія тварин 15 (2), 140-148, 2013
112013
Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитратів хрому, селену, кобальту та цинку
ММ Хомин, РС Федорук, СЙ Кропивка
Біологія тварин, 155-162, 2015
82015
Фізіолого-біохімічний вплив цитратів наночастинок хрому та селену в організмі щуренят
ММ Хомин, РС Федорук, МІ Храбко
Біологія тварин 15 (4-С), 141-149, 2013
62013
Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук, ММ Хомин, СЙ Кропивка
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2014
32014
Вплив сполук хрому і селену на біохімічні процеси в організмі корів, їх продуктивність та якість молока
ММ Хомин, СЙ Кропивка, ІІ Ковальчук
Науково-технічний бюлетень, 184-189, 2013
32013
Використання нанокарбоксилатів: корови–продуктивніші, молоко–поживніше!
Р Фдорук, М Хомин, С Кропивка
Тваринництво України, 26-30, 2014
22014
Фізіолого-біохімічні показники крові та біологічна цінність молока корів за впливу наноаквацитрату і хлориду хрому
ММ Хомин, РС Федорук
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, 50, 2011
22011
Антиоксидантные и дезинтоксикационные процессы в организме быков и приросты массы тела зависимо от уровня хрома в рационе
ММ Хомин
Біологія тварин 13 (1-2), 254-260, 2011
22011
Дезінтоксикаційні процеси в організмі корів за умов згодовування нікелю цитрату в останній період тільності та в перші місяці лактації
ОІ Колещук, ІІ Ковальчук, ММ Цап, ММ Хомин
Animal Biology 22 (2), 27, 2020
12020
Вплив різної кількості цинку цитрату на біохімічні показники крові та продуктивність організму кролів
ЯВ Лесик, ММ Хомин, ІВ Лучка, НО Босаневич
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
12019
Биохимические процессы в организме коров при скармливании наносоединений микроэлементов
ММ Хомин, ИИ Ковальчук, СЙ Кропивка, МИ Храбко, ВГ Каплуненко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2017
12017
Влияние наноаквахелатных растворов Cr, Se, i, Co и Zn на организм коров и биологическую ценность молока
ММ Хомин, ИИ Ковальчук, МИ Храбко, НП Олексюк, ЛИ Романив
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Вплив цитратів хрому, селену, кобальту та цинку на біологічну цінність молока і продуктивність корів
ММ Хомин, РС Федорук, СЙ Кропивка, МІ Храбко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Дезінтоксикаційні процеси і біохімічний профіль крові та молока корів за згодовування цитратів селену, хрому, кобальту і цинку
РС Федорук, ММ Хомин, ІІ Ковальчук, МІ Храбко
Біоресурси і природокористування, 98-103, 2014
12014
Влияние цитратов хрома, селена, кобальта и цинка на биологическую ценность молока и продуктивность коров
ММ Хомин, РС Федорук, СЙ Кропивка, МИ Храбко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Влияние соединений хрома и селена на биохимические процессы в организме коров, их производительность и качество молока
ММ Хомин, СИ Кропивка, ИИ Ковальчук
Научно-технический бюллетень Института животноводства Национальной академии …, 2013
12013
Фізіолого-біохімічний вплив цитратів хрому та селену в організмі щуренят
РС Федорук, НМ Хомин, ММ Хомин
Біологія тварин, 141-149, 2013
12013
Біохімічні процеси в організмі корів їх продуктивність та якість молока за згодовування різної кількості наноаквацитрату селену
ММ Хомин
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
12012
Показники фібринолітичної активності у корів за маститу
ЯМ Ярохно, АЙ Краєвський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Вплив наноаквацитрату та хлориду хрому на антиоксидантну систему організму корів та біологічну цінність молока
ММ Хомин, РС Федорук, СЙ Кропивка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20