Скнар Оксана
Скнар Оксана
старший научный сотрудник, Институт социальной и политической
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-психологічні моделі поведінки політичних лідерів
О Скнар
Соціальна психологія, 39-46, 2004
172004
Соціально-психологічне дослідження гендерних характеристик політичних лідерів
О Скнар
Соціальна психологія, 17, 2006
132006
Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді
ОМ Скнар
дис.… канд. психол. наук, 2005
112005
Особливості політичної ідентичності старшокласників
О Скнар
Соціальна психологія, 7, 2004
72004
Використання проективних методик вивчення продуктів творчості в дослідженні емоційно-оцінних ставлень молоді до держави
ОМ Скнар
Простір арт-терапії, 82-96, 2010
62010
Політична ідентифікація молоді в умовах демократизації суспільства
О Скнар
Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в України, 270-276, 2003
52003
Політичні практики в картині світу студентської молоді
ОМ Скнар
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 221-232, 2014
42014
Політична картина світу молоді: визначення, складові, функції
ОМ Скнар
Психологія і суспільство, 101-107, 2012
42012
Коллаж в арт-терапевтической работе с темой “мужчина и женщина”
О Скнар
Простір арт-терапії: зб. наук. праць.–К.: Міленіум, 119-128, 2008
42008
Діагностичні можливості арт-техніки “колаж”
ОМ Скнар, КВ Реброва
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей/Нац. акад …, 2008
42008
ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ
ОМ Скнар
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 0
4*
Модель емпіричного дослідження комунікативних практик розвитку самосвідомості як чинника громадянської та національної самоідентифікації молоді
ОМ Скнар
Проблеми політичної психології, 179-189, 2017
32017
Арт-техніка «колаж»: діагностичний і терапевтичний потенціал
О Скнар
Простір арт-терапії: Спадок десятиліття, 2012
32012
Модель емпіричного дослідження політичних компетенцій молоді
ОМ Скнар
Наукові студії із соціальної та політичної психології/АПН України, Ін-т соц …, 2009
32009
Досвід використання проективної методики незавершених речень для вивчення громадянської та національної самоідентифікації молоді
ОМ Скнар
URL: http://lib. iitta. gov. ua/708612/1/Sknar-nez-rech. pdf.(дата звернення …, 2017
22017
Проективний малюнок як засіб вивчення політичних практик молоді
ОМ Скнар
Простір арт-терапії, 2015
22015
Проективні методи в дослідженні політичних ставлень молоді: досвід застосування методики незакінчених речень
ОМ Скнар
Простір арт-терапії, 96-105, 2010
22010
Базові компоненти системи політичних компетенцій молоді: результати емпіричного дослідження
ОМ Скнар
Соціальна психологія, 55-66, 2010
22010
Політичні компетенції молоді: зміст та складові
ОМ Скнар
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2008
22008
Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування
ІВ Жадан, СІ Позняк, ОМ Скнар, ІА Дідук, ТО Вольфовська, ...
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20