Скнар Оксана
Скнар Оксана
старший научный сотрудник, Институт социальной и политической
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-психологічні моделі поведінки політичних лідерів
О Скнар
Соціальна психологія, 39-46, 2004
172004
Соціально-психологічне дослідження гендерних характеристик політичних лідерів
О Скнар
Соціальна психологія, 17, 2006
132006
Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді
ОМ Скнар
дис.… канд. психол. наук, 2005
112005
Особливості політичної ідентичності старшокласників
О Скнар
Соціальна психологія, 7, 2004
72004
Використання проективних методик вивчення продуктів творчості в дослідженні емоційно-оцінних ставлень молоді до держави
ОМ Скнар
Простір арт-терапії, 82-96, 2010
62010
Політична ідентифікація молоді в умовах демократизації суспільства
О Скнар
Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в України, 270-276, 2003
52003
Політичні практики в картині світу студентської молоді
ОМ Скнар
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 221-232, 2014
42014
Політична картина світу молоді: визначення, складові, функції
ОМ Скнар
Психологія і суспільство, 101-107, 2012
42012
Коллаж в арт-терапевтической работе с темой “мужчина и женщина”
О Скнар
Простір арт-терапії: зб. наук. праць.–К.: Міленіум, 119-128, 2008
42008
Діагностичні можливості арт-техніки “колаж”
ОМ Скнар, КВ Реброва
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей/Нац. акад …, 2008
42008
ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ
ОМ Скнар
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 0
4*
Модель емпіричного дослідження комунікативних практик розвитку самосвідомості як чинника громадянської та національної самоідентифікації молоді
ОМ Скнар
Проблеми політичної психології, 179-189, 2017
32017
Арт-техніка «колаж»: діагностичний і терапевтичний потенціал
О Скнар
Простір арт-терапії: Спадок десятиліття, 2012
32012
Модель емпіричного дослідження політичних компетенцій молоді
ОМ Скнар
Наукові студії із соціальної та політичної психології/АПН України, Ін-т соц …, 2009
32009
Досвід використання проективної методики незавершених речень для вивчення громадянської та національної самоідентифікації молоді
ОМ Скнар
URL: http://lib. iitta. gov. ua/708612/1/Sknar-nez-rech. pdf.(дата звернення …, 2017
22017
Проективний малюнок як засіб вивчення політичних практик молоді
ОМ Скнар
Простір арт-терапії, 2015
22015
Проективні методи в дослідженні політичних ставлень молоді: досвід застосування методики незакінчених речень
ОМ Скнар
Простір арт-терапії, 96-105, 2010
22010
Базові компоненти системи політичних компетенцій молоді: результати емпіричного дослідження
ОМ Скнар
Соціальна психологія, 55-66, 2010
22010
Політичні компетенції молоді: зміст та складові
ОМ Скнар
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2008
22008
Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування
ІВ Жадан, СІ Позняк, ОМ Скнар, ІА Дідук, ТО Вольфовська, ...
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20