Юлія Магась-Демидас
Юлія Магась-Демидас
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті - 1914 роки: дис... канд. іст. наук: 07.00.01
ЮІ Магась-Демидас
Кам'янець-Подільський держ. ун-т, 2008
4*2008
Місцева адміністрація та організації Всеросійського селянського союзу в 1905 р.
ЮІ Магась-Демидас, ВО Магась
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2*2016
Перші споживчі товариства в Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ ст.)
ЮІ Магась-Демидас
22012
Кооперативний рух у Подільській губернії. 1860-і – 1914 роки
ЮІ Магась-Демидас, ОМ Федьков
Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010
22010
Законодавство Російської імперії з кооперації (друга половина ХІХ ст.–1917 р.)
ЮІ Демидас
Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за …, 0
2
Правознавство: навчальний посібник
ОП Рудницька, ЮІ Магась-Демидас, НФ Войтович
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019
12019
Legal Status of the Trade Unions in the Russian Empire in 1905–1917
Y Mahas-Demydas, O Rudnytska
Східноєвропейський історичний вісник, 64-73, 2019
12019
Законодавство Російської імперії про кредитну кооперацію та його реалізація у Правобережній Україні (2 пол. ХІХ ст.–поч. ХХ ст.)
ЮІ Магась-Демидас
Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної …, 2013
12013
Роль земських установ у розвитку кооперації Волинської губернії на початку ХХ ст.
ЮІ Магась-Демидас
Волинські історичні записки 1, 134-141, 2008
12008
Використання міжнародно-правових документів з прав людини у контексті навчальної та виховної роботи у закладах вищої освіти
ЮІ Магась-Демидас
Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки вчителя …, 2021
2021
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА РІВНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
Ю МАГАСЬ-ДЕМИДАС
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету …, 2021
2021
Практикум для студентів спеціальності 081 Право. Документи та методичні рекомендації до організації навчальної практики з конституційного права і судових та правоохоронних органів
ОП Рудницька, ЮІ Магась-Демидас
Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020
2020
Страхування робітників на випадок хвороби за законом 1912 року в царській Росії
ЮІ Магась-Демидас
Літописець. Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2020
2020
Переслідування за політичними мотивами неполітичних громадських організацій в Російській імперії у 1905-1917 рр.
В Магась, ЮІ Магась-Демидас
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2019
2019
Взаємовідносини влади та кооперативних організацій у Правобережній Україні (1860-1914 рр.)
ЮІ Магась-Демидас
Іван Огієнко і сучасна освіта та наука. Науковий збірник. Серія історична …, 2019
2019
Правове регулювання діяльності органів громадського самоврядування закладів вищої освіти
ОП Рудницька, ЮІ Магась-Демидас
Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: зб. наук …, 2019
2019
Маніфест 17 жовтня 1905 року як підґрунтя демократизації суспільства та розвитку прав людини в Російській імперії
ЮІ Магась-Демидас
Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2019
2019
Літописець. Випуск 14
ОП Рудницька, ЮІ Магась-Демидас, І Ярмошик, О Зосімович, ...
ФОП Левковець НМ, 2019
2019
Профспілковий рух на Волині в 1905-1907 рр.
ЮІ Магась-Демидас
Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика …, 2018
2018
Зубатовщина як засіб вирішення робітничого питання в умовах самодержавства у Російській імперії
ЮІ Магась-Демидас
Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20