Подписаться
Оксана Лотиш
Оксана Лотиш
ЗУНУ, факультет економіки та управління, кафедра економіки та економічної теорії
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємств. Навчальний посібник
І Бойчик, П Харів, М Хопчан, О ьЛотиш
958*1998
Управління логістичними витратами на підприємстві
О Лотиш
Наукові записки. Збірник наукових праць “Економічний аналіз”, С.240-243, 2008
332008
Сегментація ринку як інструмент стратегічного аналізу галузі
О Лотиш
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Економіка і …, 2017
212017
Історія економіки та економічної думки
В Козюк, ...
182015
Організація та планування виробництва: теорія і практика. Навчальний посібник
М Хопчан, П Харів, І Бойчик, О Лотиш
151996
Економіка підприємства
ПС Харів
Економічна думка, 2000
122000
Стратегічні підходи до розвитку ринку туристичних послуг в Україні
О Лотиш
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Економіка і …, 2017
112017
Стратегічний аналіз зернової галузі: стан та перспективи розвитку
ОЯ Лотиш
Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», 74-79, 2018
6*2018
ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О Лотиш
ТНЕУ, 2004
62004
Економіко-математична модель оптимізації витрат на виробництво продукції підприємницьких структур
О Лотиш
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту …, 2003
62003
Економічні теорії фірми: сучасні підходи та аналіз
О Лотиш
Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності …, 2014
52014
Стратегічний аналіз і оцінка можливостей інноваційного розвитку туристичної галузі України
О Лотиш
Ефективна економіка. – http://www.economy.nayka. com.ua/, 2017
42017
Сучасні напрямки розвитку теорії галузевих ринків
О Лотиш
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”, 2014
42014
Особливості стратегічного аналізу галузі
О Лотиш
Ефективна економіка. – http://www.economy.nayka. com.ua/, 2016
32016
Глобальні ціни на аграрну продукцію: нові виклики та можливості для України
ОЯ Лотиш
Науково-виробничий журнал з економіки «Бізнес-навітагатор», 69-74, 2018
22018
Стан соціального розвитку України в контексті індексу соціального розвитку (SPI)
О Лотиш
Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання …, 2015
22015
Місце витрат на виробництво продукції в системі оціночних показників діяльності підприємства
О Лотиш
Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць 3 (210), с …, 2005
22005
Комплексний підхід до вибору показників оцінки рівня витрат на виробництво продукції
О Лотиш
Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: економіка., с. 232-233., 2002
22002
Фактори формування витрат на виробництво продукції підприємств переробної промисловості
О Лотиш
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. За ред. Б. Лановика …, 1999
21999
Стратегічний аналіз галузі
ОЯ Лотиш
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20