Неля Дегтярьова
Неля Дегтярьова
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Методика використання комплексних завдань у процесі навчання інформатики в старшій школі.
НВ Дегтярьова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
52015
Features of the Use of Complex Tasks For Practical Work in the Process of Studying Computer Science in High School (Description of the Results of the Dissertation Experimental …
D Nelya V
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya 2 (2), 75-82, 2014
42014
Використання комплексних завдань в процесі навчання інформатики в старших класах загальноосвітньої школи
НВ Дегтярьова
42013
Особливості оцінювання комплексних завдань з інформатики в старших класах загальноосвітньої школи
НВ Дегтярьова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
42013
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ РІЗНИХ ТИПІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ (на матеріалах дисертаційного дослідження)
НВ Дегтярьова
НАУКОВІ ДОПОВІДІ, 5, 2016
32016
Доцільність поєднання різних форм контролю знань на уроках інформатики в старших класах
НВ Дегтярьова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
32010
Методичні особливості навчання студентів розмітки блоків при вивченні таблиць каскадних стилів
НВ Дегтярьова
Физико-математическое образование, 2017
22017
Рівні інформатичних компетентностей учнів старших класів загальноосвітніх закладів
НВ Дегтярьова
ТОВ" Нілан ЛТД", 2012
22012
Формування інформатичних компетентностей учнів за допомогою комплексних завдань з інформатики
ВГО Дегтярьова Н. В
Формування інформатичних компетентностей учнів за допомогою комплексних …, 2014
12014
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМООСВІТИ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
НВ Дегтярьова, СІ Петренко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 117-122, 2019
2019
Лабораторний практикум як форма організації навчальної діяльності учнів 7 класів
НВ Дегтярьова, ВВ Макарова
Физико-математическое образование, 2018
2018
Методичні особливості навчання майбутніх учителів інформатики оформлення фону окремих елементів сайту
НВ Дегтярьова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2017
2017
Особливості формування інформатичних компетентностей у дорослих
НВ Шамшина, НВ Дегтярьова, СІ Петренко
2017
Методичні особливості навчання майбутніх учителів інформатики оформлення фону окремих елементів сайту
НВ Дегтярьова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
2017
Впровадження елементів дистанційного навчання для магістрів педагогічних спеціальностей
НВ Шамшина, НВ Дегтярьова, СІ Петренко, ОМ Удовиченко
2017
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДОРОСЛИХ
НВ Дегтярьова, НВ Шамшина, СІ Петренко
Рекомендовано до друку вченою радою Криворізького державного педагогічного …, 2017
2017
До питання застосування есе з метою розвитку комунікативності майбутнього учителя інформатики
НВ Дегтярьова
ФОП Цьома СП, 2017
2017
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
НВ Дегтярьова, СІ Петренко, ОМ Удовиченко, НВ Шамшина
ББК 74.263. 2я431 Т33, 9, 2017
2017
Застосування есе з метою розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики
НВ Дегтярьова
Физико-математическое образование, 2017
2017
Наступність вивчення основ веб-дизайну в школах та ВНЗ
НВ Дегтярьова
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20