Ірина Філатова
Ірина Філатова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження
ТВ Момот, ІО Філатова, ОО Конопліна
Актуальні проблеми економіки, 36-44, 2015
102015
Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі
ТВ Момот, ІО Філатова, ОВ Тофанюк
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–26-14–26, 2011
102011
Оцінка загроз маркетингового середовища підприємств будівельної галузі в умовах впровадження клієнто-орієнтованого управління
ТВ Момот, ІО Філатова, Д Д’якон
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, 122-130, 2018
12018
Клієнто-орієнтоване управління в системі забезпечення корпоративної безпеки підприємств будівельної галузі
ТВ Момот, СЯ Політучий, ІО Філатова
2018
Інформаційно-аналітичне забезпечення клієнто-орієнтованого стратегічного управління в системі корпоративної безпеки підприємств будівельної галузі
ІО Філатова
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, 50-56, 2018
2018
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE CUSTOMER-ORIENTED STRATEGIC MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF CORPORATE SECURITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
ІО Філатова
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 50-56, 2018
2018
EVALUATION OF THE MARKETING ENVIRONMENT THREATS OF BUILDING ENTERPRISES IN CONDITIONS OF CLIENT-ORIENTED MANAGEMENT IMPLEMENTATION
ТВ Момот, ІО Філатова, Д Д’якон
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 122-130, 2018
2018
STAKEHOLDER-ORIENTED APPROACH TO ENTERPRISES FINANCIAL & ECONOMIC SECURITY PROVISION: THEORETICAL AND METHODICAL FUNDAMENTALS OF IMPLEMENTATION
TV Momot, IO Filatova, OO Konoplina
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 36, 2015
2015
Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 0501 …
ТВ Момот, ІО Філатова
2010
Методологічні проблеми аналізу ефективності використання оборотних активів за фінансовою звітністю
ЗМ Мочаліна, ІО Філатова
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
2007
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ALPHABETICAL INDEX
РВ Артюх, ІІ Бабич, ОА Богуцька, ВО Болтьонков, ВМ Борщов, ...
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни" Науково-дослідницька практика"(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного …
ІО Філатова
Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни „Дослідницька діяльність в обліку і аудиті” для студентів 4 курсу денної форми …
ТВ Момот, ІО Філатова
Маркетинговий аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств будівельної галузі
ІО Філатова
Конспект лекцій з дисципліни «Антикорупційний менеджмент» для студентів 1 (5) курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.18010014-Управління фінансово-економічною …
ТВ Момот, ІО Філатова
Конспект лекцій з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання та студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6 …
ТВ Момот, ІО Філатова
Собівартість будівельної продукції як показник ефективного виробництва
ВІ Торкатюк, ОЮ Александрова, ОС Біляєв, ІО Філатова, ...
Автор стор.
ОВ Білоцерківський, ТІ Бондарєва, МА Голованова, ГМ Голованьова, ...
Конспект лекцій з дисципліни" Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки" для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного …
ТВ Момот, ОМ Ващенко, ІО Філатова
Інтеграція збалансованої системи показників в концепцію вартісно-орієнованого корпоративного управління
ЄВ Мица, ОО Свіщ, ІО Філатова
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20