Подписаться
Т. Дєордіца, Т. Деордица, T. Dieorditsa, Т. Морозова, T. Morozova
Т. Дєордіца, Т. Деордица, T. Dieorditsa, Т. Морозова, T. Morozova
БФ "e-Terra"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Погляд на освітні стандарти крізь призму компетентнісного підходу
ТЮ Морозова
Проблеми освіти.–2005.–Вип 46, 73-79, 2005
362005
Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору
О Голубенко, Т Морозова
Вища школа, 44-56, 2009
302009
Аналіз дефініцій компетентнісного підходу щодо освіти
ТЮ Морозова
Освіта Донбасу 3, 110, 2005
222005
До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ
О Голубенко, Т Морозова
О. Голубенко, Т. Морозова. Вища школа, 10-18, 2006
202006
Модель випускника бакалаврату «Програмна інженерія»
М Бондаренко, М Сидоров, Т Морозова, І Мендзебровський
К.: Вища шк 4, 52-62, 2009
16*2009
Європейська метаструктура кваліфікацій для сфери освіти
О Голубенко, Т Морозова
Вища школа, 37, 2007
152007
Вища ІТ-освіта в Україні (системне дослідження)
ТЮ Морозова
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010
142010
Освітні стандарти в контексті болонських реформ і можливостей інформатизації
Т Морозова
Вища школа, 26-34, 2005
142005
Вища комп’ютерна освіта та ІТ-індустрія (деякі аспекти взаємодії)
Т Морозова, І Мендзебровський, Ю Пероганич
Вища школа 3, 40-48, 2008
122008
Теоретико-методологічні засади вищої інформаційно-технологічної освіти в Україні
Т Морозова
Cхідноукрахнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ), 2011
102011
Взаємозв’язок освітніх програм ІТ-профіля та ІТ-професій (з міжнародного досвіду)[Електронний ресурс]
ТЮ Морозова
Морозова ТЮ—Режим доступу: http://old. apitu. org. ua/node/503.–Назва з екрана, 2007
9*2007
Освітні та наукові ІТ-спеціальності у кількісному вимірі
ТЮ Морозова
Інженерія програмного забезпечення 1 (1), 79-79, 2010
82010
Результати навчання як об'єкт стандартизації
О Голубенко, ТЮ Морозова
Вища освіта України: Теор. та наук.-метод. час N 1, 24, 2008
72008
Освітні стандарти чи навчальні плани?
О Голубенко, Т Морозова
Вища школа 1, 55-64, 2008
62008
Система высшего образования и образовательные стандарты в Украине: аналитический доклад
КМ Левковский, ТЮ Морозова, ВЛ Петренко, ЕГ Ефименко, ВЛ Гуло
М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2006
62006
До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів в ІТ-галузі
Т Морозова
Вища школа, 45-53, 2012
52012
ІКТ-ринок як чинник оптимізації структури ІКТ-освіти
ТЮ Морозова
Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка., 2008
52008
До проблеми взаємодії ІТ-освіти та ІТ-індустрії
ТЮ Морозова, ЮС Деордиця
Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та …, 2006
5*2006
Модель класифікації освітніх спеціальностей в ІТ-сфері
ТЮ Морозова
Інженерія програмного забезпечення 2 (2), 63-63, 2010
42010
Образовательные стандарты подготовки ИТ-специалистов в Украине
Т Морозова
І Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные технологии и ИТ …, 2005
42005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20