Мирослав Володимирович Шарик / Sharyk Myroslav Volodymyrovych / Шарык Мирослав Владимирович
Мирослав Володимирович Шарик / Sharyk Myroslav Volodymyrovych / Шарык Мирослав Владимирович
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Influence of vibration of parts on structure and properties of metal in surfacing
CV Pulka, ON Shably, VS Senchishin, MV Sharyk, GN Gordan
Автоматическая сварка, 2012
112012
Трудомісткість конструювання та виготовлення металорізальних і деревообробних верстатів: Навчальний посібник
ПД Кривий, МВ Шарик, ІП Сотник
Кривий ПД, Шарик МВ, Сотник ІП–Тернопіль: ТДТУ, 2005
92005
Влияние вибрации на структуру и свойства металла наплавленного индукционным методом
ЧВ Пулька, ОН Шаблий, ВС Сенчишин, МВ Шарык, ГН Гордань
Автомат. сварка, 27-29, 2012
72012
Влияние вибраций детали в процессе наплавки на структуру и свойства металла
ЧВ Пулька, ОН Шаблий, ВС Сенчишин, МВ Шарык, ГН Гордань
Автоматическая сварка, 2012
22012
Усовершенствование конструкций индукторов для индукционной наплавки тонких элементов деталей машин
ОН Шаблий, ЧВ Пулька, АС Письменный, МВ Шарик
Автоматическая сварка, 2004
22004
Сучасні напрямки вдосконалення процесу індукційного наплавлення деталей машин та механізмів
ЧВ Пулька, ВЯ Гаврилюк, ВС Сенчишин, МВ Шарик, ОЯ Гурик
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Пристрій для індукційного наплавлення з використанням феритного магнітопроводу
ЧВ Пулька, ВС Сенчишин, АІ Горішний, МВ Шарик, ІВ Бенза, ВО Чумак
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Керування залишковими переміщеннями при індукційному наплавленні тонких сталевих дисків
ЧВ Пулька, МС Михайлишин, В Сенчишин, М Шарик, В Гаврилюк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
The Paton Welding Journal 2019 № 10
CV Pulka, MI Pidgurskyi, VS Senchyshyn, MV Sharyk, VY Gavrylyuk
Paton Welding Journal, 04, 2019
2019
Автоматическая сварка, 2019, № 10
ЧВ Пулька, МИ Подгурский, ВС Сенчишин, МВ Шарик, ВЯ Гаврилюк
Автоматическая сварка, 04, 2019
2019
Підвищення зносостійкості наплавленого металу з використанням механічної вібрації
ЧВ Пулька, ВС Сенчишин, МВ Шарик
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Імовірнісний підхід до визначення зусилля дорнування циліндричних отворів
ПД Кривий, Н Тимошенко, А Сеник, М Шарик
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Підвищення довговічності деталей грунтообробних сільськогосподарських машин з використанням різних методів наплавлення
ЧВ Пулька, ВС Сенчишин, МВ Шарик
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 75-86, 2018
2018
Керування переносом електродного металу при дуговому зварюванні
ЧВ Пулька, МВ Шарик, МА Семенчук, МЙ Пагутяк
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Енергозберігаюча технологія індукційного наплавлення плоских деталей.
Ч Пулька, М Шарик, В Сенчишин
Всеукраїнська науково-практична конференція обладнання і технології …, 2017
2017
Розробка нагрівальних систем для зміцнення та відновлення робочих поверхонь деталей машин з використанням індукційного нагріву.
Ч Пулька, В Сенчишин, М Шарик, О Гурик
ХХ наукова конференція ТНТУ, 46, 2017
2017
Конструкція і наладка багатоопераційного верстата з ЧПК мод. МС 12-250 із автоматичною зміною інструмента
МВ Шарик, ВВ Крупа, ВР Кобельник
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017
2017
Керування переносом електродного металу при дуговому зварюванні
ПМЙ Пулька Ч.В , Шарик М.В,Семенчук М.А
6-та міжнародна науково-технічна конференція 17-17 листопада 2017р. 1 (ТНТУ …, 2017
2017
Дослідження індукційного наплавлення тонких елементів конструкцій з використанням механічної вібрації
Ч Пулька, В Сенчишин, В Гаврилюк, М Шарик
13-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у львові, 169-171, 2017
2017
Керування структурою наплавленого металу з прикладанням механічної вібрації
ЧВ Пулька, ВС Сенчишин, МВ Шарик
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20