Наукові записки. Серія: Педагогічні науки
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування економічної безпеки підприємства
І Шевченко
Наука молода, 2010
772010
Формування готовності до професійного саморозвитку у майбутнього педагога-музиканта
ІЛ Шевченко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2011
582011
Науково-дослідна діяльність майбутнього фахівця
Н Уйсімбаєва
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2004
242004
Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах
С Шандрук
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
202012
Особистісне самовдосконалення як форма усвідомленого саморозвитку майбутнього вчителя
Н Уйсімбаєва
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
162014
Проблема вивчення дитини в реформаторській педагогиці кінця ХІХ–початку ХХ століття: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 «Теорія та історія педагогіки»
ТО Кравцова
Кировоград, 2007
152007
Фундаменталізація вищої музично-педагогічної освіти в контексті сучасного цивілізаційного розвитку: до постановки проблеми
АМ Растригіна
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006
132006
Формування професійної культури майбутнього вчителя музики в координатах креативної освітньої парадигми
ОМ Шевченко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (61), 362-366, 2012
122012
Інформаційно-освітнє середовище як засіб навчання
Я Галета
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
122012
Особливості формування механізму забезпечення економічної безпеки металургійних підприємств
ІЛ Шевченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Теоретичні аспекти інтерпретації змісту професійної культури вчителя
ВО Кравцов
Наукові записки КДПУ.–Випуск 54, 81-85, 2004
122004
Розвиток лідерських якостей студентів
ІП Краснощок
КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
92012
Вплив толерантності на формування естетичної культури молоді
В Черкасов
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
82012
Біоенергетичний інформаційно-просвітницький проект України
ІЛ Шевченко
Біоенергетика, 9-11, 2015
62015
Рейдерство: основні схеми здійснення та способи захисту
ІЛ Шевченко
Економічний простір, 69-76, 2008
62008
Самореалізація на уроках музики як засіб становлення внутрішньої свободи особистості школяра
АМ Растригіна
Наукові записки Ніжинського держ. педагогічного ун-ту, 41-43, 2005
62005
Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті модернізації вищої педагогічної освіти
Т Стратан-Артишкова, Л Гайдай
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
52014
Вплив педагогічної практики на формування професійної компетентності майбутнього педагога
НВ Уйсімбаєва
Наукові записки кафедри педагогіки 1 (28), 223-228, 2012
52012
Вокально-хорова робота на уроках музичного мистецтва як засіб формування естетичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів
В ЧеркасоВ
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
52012
Формування в учнів умінь інтегративної діяльності з використання наборів математичних задач, утворених задачною темою
В Кушнір, Р Ріжняк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20