Оксана Конарівська
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості розвитку факторингу на ринку фінансових послуг в Україні
ОБ Конарівська, ТМ Новікова
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
42014
Моделювання тенденцій розвитку небанківських фінансових установ в Україні
ОО Лапко, ОБ Конарівська
Бізнес Інформ, 103-107, 2015
22015
Характеристика основних етапів становлення ринку небанківських фінансових послуг в Україні
ОБ Конарівська
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 89-97, 2013
12013
Туризм як інструмент розвитку територіальних громад Рівненщини
ОБ Конарівська, МС Яковишина
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Робоча програма навчальної дисципліни" Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою" Туризм …
ОБ Конарівська
2020
Освітньо-професійна програма" Готельно-ресторанна справа" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 241" Готельно-ресторанна справа" галузі знать 24" Сфера обслуговування …
СІ Коротун, ОБ Конарівська, КЮ Громаченко, ТМ Скорина
2019
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТРАХУВАННІ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ОБ Конарівська
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія будівельних процесів при реконструкції будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти другого …
ОІ Корнійчук
2019
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами …
ОВ Кухар
2019
Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної роботи із навчальної дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського …
АЮ Якимчук, ОБ Конарівська
2019
Управління проектами в туризмі (укр.) Project Management in Tourism (en.)
ОБ Конарівська
2019
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент у туризмі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм …
ОБ Конарівська
2019
Методичні вказівки до практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в туристичній діяльності» для здобувачів вищої освіти …
ОБ Конарівська
2019
Міжнародна конкурентоспроможність готельних підприємств на ринку України
ТМ Скорина, СІ Коротун, ОП Коротун, ОБ Конарівська
Видавець О. Зень, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни" Управління якістю туристичних послуг" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм» денної та …
ОБ Конарівська, АЮ Якимчук
2019
Інноваційні технології в туризмі (укр.) Innovative Technologies in Tourism (en.)
ОБ Конарівська
2019
Робоча програма навчальної дисципліни" Бухгалтерський облік у туристичній діяльності" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242" Туризм". Program of the Discipline …
ОБ Конарівська
2019
Робоча програма навчальної дисципліни" Менеджмент у туризмі" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242" Туризм". Program of the Discipline" Management in Tourism …
ОБ Конарівська
2019
Робоча програма навчальної дисципліни" Страхування" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103" Туризм". Program of the Discipline «Insurance» training …
ОБ Конарівська
2019
Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління проектами в туризмі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 …
ОБ Конарівська, МС Яковишина
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20