Надія Миколаєнко
Надія Миколаєнко
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки
НМ Миколаєнко
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017
32017
Сутнісна характеристика поняття професійна культура
НМ Миколаєнко
Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку…, 2012
32012
Формування професійної культури майбутніх редакторів
НМ Миколаєнко
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 149-153, 2013
22013
До питання формування професійної культури майбутніх редакторів
НМ Миколаєнко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 116-119, 2013
22013
Іноваційні форми та методи в підготовці майбутніх фахівців редакторсько-видавничого профілю
НМ Миколаєнко
Соціум. Документ. Комунікація. Серія:: Історичні науки, 249-257, 2018
12018
Детские образовательные издания: становление и развитие
НМ Миколаєнко
Веснік Віцебскага дзяржаунага універсітєта: наук. практ. часопіс, 125-130, 2016
12016
Презентація моделі формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки
НМ Миколаєнко
Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал/Академія міжнародного…, 2016
12016
Полікультурний аспект дитячих освітніх видань
НМ Миколаєнко
Проблеми освіти: Збірник наукових праць, 169-171, 2015
12015
Виставки та ярмарки як основні форми реалізації книжкових заходів: до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань
НМ Миколаєнко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 149-152, 2015
12015
Акмеологічний підхід до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань
НМ Миколаєнко
Проблеми освіти: Збірник наукових праць, 240-242, 2015
12015
професійна культура: аналіз наукових досліджень
Н Миколаєнко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2014
12014
Дитячі освітні видання: експлікація до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів
НМ Миколаєнко
Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і…, 2014
12014
Компетентнісні профілі майбутнього редактора
НМ Миколаєнко
Наукові записки Інституту журналістики, 133-136, 2014
12014
Становлення і розвиток дитячих освітніх видань в Україні
НМ Миколаєнко
Тенденции, проблемы перспективы развития научных исследований: материалы…, 2013
12013
До питання етичної культури у процесі фахової підготовки редакторів дитячих видань
НМ Миколаєнко
Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и…, 2012
12012
Роль професійної культури у формуванні особистості майбутніх редакторів
НМ Миколаєнко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Становлення…, 2012
12012
Професійна культура редактора: основна характеристика
НМ Миколаєнко
Наука і вища освіта: тези доповідей ХХ Міжнар. наук. конф. студентів і…, 2012
12012
Редакторська скриня: науково-методичний журнал. Випуск 4
НМ Миколаєнко
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019
2019
Професійна культура майбутніх фахівців мас-медіа: від теорії до практики
Н Миколаєнко
ДВНЗ" УжНУ", 2019
2019
Професіологічний аспект підготовки майбутніх журналістів на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка
НМ Миколаєнко
Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика, 92-96, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20