Дейнеко Людмила Вікторівна , Л.В. Дейнеко , LV Deyneko , L Deineko
Дейнеко Людмила Вікторівна , Л.В. Дейнеко , LV Deyneko , L Deineko
Заввідділу промислової політики, Державна установа "Інститут
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток харчової промисловості України в умовах ринкових перетворень (проблеми теорії та практики)
ЛВ Дейнеко
Знання, 1999
1371999
Продовольчий комлекс України: стан і перспективи розвитку/ Л.В. Дейнеко, А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько; За ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина
К.: Наукова думка, 2007
126*2007
Харчова промисловість України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. Монографія/За ред. док. ек. наук, проф. ЛВ Дейнеко
ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2009
117*2009
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2016
115*2016
Продовольча безпека країни: стан і шляхи забезпечення
ПП Борщевський, ЛВ Дейнеко
Розбудова держави, 66-73, 2000
79*2000
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області на період до 2015 року
(колектив авторів) Б.М. Данилишин
РВПС України НАН України, 2007
68*2007
Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deineko
Scientifc and Analytical Report, Kyiv: Institute for Economics and …, 2018
62*2018
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
БМ Данилишин, (колектив авторів)
РВПС НАН України, 2007
48*2007
Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак
452009
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
432013
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський., В Троян
Економіка України, 45-49, 2003
372003
Промислова полiтика посткризової економiки: кол. монографiя та iн.; НАН України, ДУ" Iн-т екон. та прогноз. НАН України".
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ЕI Шелудько
27*2014
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України: дис... на здоб. наук. ступ. докт.екон. наук.
ЛВ Дейнеко
РВПС України НАН України, 1999
24*1999
Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України
ЕІ Шелудько
Ефективна економіка, 2010
222010
Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні
ЛВ Дейнеко, АВ Цимбалюк
К.: НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, 1998
22*1998
Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості Чернівецької області
ЛВ Дейнеко, ІМ Романюк
Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України.- Мат-ли …, 2004
212004
Сталість соціально-економічного розвитку за умов суспільних трансформацій: Регіональна економіка
ЛВ Дейнеко, ЄВ Хлобистов
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005
202005
Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України
МП Бутко, АГ Ясько
Агросвіт, 2-9, 2010
192010
Формування моделі інноваційного розвитку агропродовольчої сфери: національні інтереси і регіональні особливості
ЛВ Дейнеко, ІО Іртищева
Збірник наукових праць Буковинського університету: Економічні науки, 83-88, 2010
182010
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України
БМ Данилишин, (колектив авторів)
К.: РВПС України НАН України, 78-83, 2009
17*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20