Опір матеріалів і теорія споруд
Опір матеріалів і теорія споруд
Київський національний університет будівництва і архітектури
Підтверджена електронна адреса в mail.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Нелинейное деформирование и устойчивость упругих оболочек неоднородной структуры
ВА Баженов, ОП Кривенко, НА Соловей
URSS, 2012
292012
Особливості визначення J–інтеграла в дискретних моделях метода скінченних елементів
ВА Баженов, ОІ Гуляр, СО Пискунов, ОС Сахаров, ОО Шкриль
Опір матеріалів і теорія споруд, 86-97, 2005
102005
Динаміка вітроенергетичних установок під дією вітрових та інерційних навантажень
ВВ Гайдайчук, ВП Носенко
Опір матеріалів і теорія споруд, 31-38, 2008
82008
Порівняльний аналіз результатів розрахунків стійкості тонких пружних оболонок
МО Соловей, ОП Кривенко, ОБ Калашніков
Відповідальний редактор ВА Баженов, д-р техн. наук Заступник відповідального …, 2009
72009
Ефективність скінченноелементної бази напіваналітичного метода скінченних елементів для апроксимації тіл обертання та призматичних тіл в задачах динаміки
ІІ Солодей
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник/Відп. ред. ВА Баженов …, 2008
72008
Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах лінійних стаціонарних коливань просторових тіл
ВА Баженов, ІІ Солодей, АЮ Приходько
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник/Відп. ред. ВА Баженов …, 2007
72007
Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ
ВА Баженов, СО Пискунов, ІІ Солодей, ВП Андрієвський, БІ Сизевич
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник.–К.: КНУБА, 3-26, 2005
72005
Устойчивость пологих оболочек вращения линейно-переменной толщины
ВА Баженов, НА Соловей, ОП Кривенко
Авиационно-космическая техника и технология, 18–25-18–25, 2004
72004
Співвідношення моментної схеми скінченних елементів у задачах стійкості неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях
ВА Баженов, МО Соловей, ОП Кривенко
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-тех. збірн. К.: КНУБА, 22-25, 1999
71999
Концепция формирования виртуозности движений в подготовке высококвалифицированных спортсменов
ЛД Назаренко, НА Касаткина
Теория и практика физической культуры, 72-75, 2016
62016
Розвиток методу продовження за параметром для віброударних систем при моделюванні удару силою контактної взаємодії
ВА Баженов, ОС Погорелова, ТГ Постнікова
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник-К.: КНУБА, 63-73, 2011
62011
Порівняльний аналіз розв'язків у задачах стійкості гнучких сферичних панелей сталої товщини при дії рівномірного тиску
МО Соловей, ОП Кривенко, ОС Дубина
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн.–К.: КНУБА, 21-27, 2011
62011
Просторова задача динаміки для пружнопластичних неоднорідних тіл обертання в схемі напіваналітичного методу скінченних елементів
ОІ Гуляр, ОГ Топор, ІІ Солодей
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. Збірник/Відп. ред. ВА Баженов …, 1999
61999
Динаміка споруд
ВА Баженов, ЄС Дехтярюк, ЮВ Ворона
К.: ПАТ Віпол, 2012
52012
Порівняльний аналіз нелінійного деформування та стійкості гранованих оболонок ступінчасто-змінної товщини
МО Соловей, ОП Кривенко, ОО Міщенко
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн.–К.: КНУБА, 131-139, 2010
52010
Порівняльний аналіз стійкості осесиметричних оболонок лінійно-змінної товщини
МО Соловей, ОП Кривенко, ОБ Калашніков, ОА Тамілко
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн.–К.: КНУБА, 89-95, 2010
52010
Власні коливання товстої кільцевої пластини
ІВ Жупаненко
Відповідальний редактор ВА Баженов, д-р техн. наук Заступник відповідального …, 2009
52009
Обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енергетичного підходу
ІІ Солодей, МО Вабіщевич, ОІ Гуляр, ОС Сахаров
Відповідальний редактор ВА Баженов, д-р техн. наук Заступник відповідального …, 2009
52009
Аналіз усталених віброударних процесів в пружних системах при внутрішньому ударному контакті
ЄС Дехтярюк, ОС Погорелова, ТГ Постнікова, СМ Гончаренко
Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник-К.: КНУБА, 31-44, 2003
52003
Аналіз стійкості гладких лінійно-змінної та гранованих ступінчато-змінної товщини пологих сферичних оболонок
МО Соловей, ОП Кривенко
Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн.-К.: КНУБА, 83-96, 2003
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20