Подписаться
Дмитро Калюжний
Дмитро Калюжний
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
18*2011
Конспект лекцій з курсу «Електропостачання та електрозбереження»(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701–Електротехніка та …
ДМ Калюжний
42016
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
22009
Ідентифікація змішаного навантаження з відновлювальними джерелами енергії в задачі оцінки викривлення напруги в точці загального приєднання
ЮЛ Саєнко, ДМ Калюжний, СВ Свергуненко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
12018
Методические указания к выполнению лабораторных работ по специальности «Электротехнические системы электропотребления» Часть I.(№ 976)
ОГ Гриб, ОМ Довгалюк, ГА Сендерович, ПП Рожков, ДМ Калюжный, ...
12008
АНАЛІЗ ОЦІНКИ НОРМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЕМІСІЇ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ДМ Калюжний
Редакційна колегія, 62, 2021
2021
ОЦІНКА ПОХИБКИ СИНХРОНІЗАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ СПОТВОРЕННЯ НАПРУГ
ДМ Калюжний
Редакційна колегія, 94, 2020
2020
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ ВИКРИВЛЕННЯ НАПРУГИ В ТОЧЦІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ НА БАЗІ SMART GRID
ДМ Калюжний, ЮЛ Саєнко, СВ Свергуненко
Редакційна колегія, 105, 2019
2019
ПОХИБКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ СПОТВОРЕННЯ СИМЕТРІЇ НАПРУГ В ТРИФАЗНІЙ ЧОТИРЬОХПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ
ДМ Калюжний, ЮЛ Саєнко, СВ Свергуненко
Редакційна колегія, 106, 2019
2019
Загальна математична модель розподілу фактичних внесків у спотворення симетрії й відхилення напруги у точці загального приєднання
ЮЛ Саєнко, ДМ Калюжний
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 80-85, 2017
2017
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ”(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за …
ДМ Калюжний, АО Карюк
2012
Методика визначення схем включення лічильників електроенергії з урахуванням її якості спільно в ланцюгах напруги і струму
ОГ Гриб, ОМ Довгалюк, ДМ Калюжний
Вінницький національний технічний університет, 2011
2011
Програма та робоча програма навчальної дисципліни з курсу “Електропостачання та електрозбереження”(для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня …
ДМ Калюжний
2010
МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ТОКОВЫМ ЦЕПЯМ
ДМ Калюжний
2010
Експериментальні дослідження по визначенню схем включення лічильників електричної енергії
ОГ Гриб, ОМ Довгалюк, ДМ Калюжний, ОІ Колбасін
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім …, 2010
2010
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електропостачання та електрозбереження»(для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030601 …
ДМ Калюжний
2010
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання та електрозбереження»(для студентів 3 денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр „за …
ДМ Калюжний
2010
Електропостачання та електрозбереження: Конспект лекцій (для студентів 3, 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030601 „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент …
ДМ Калюжний
2010
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Перехідні процеси в енергетичних системах”.
ОМ Довгалюк, ДМ Калюжний, ІГ Натарова, МФ Піскурьов, ...
2009
Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Електричні системи та мережі”(для студентів 3 курсу денної і 3, 4 курсів заочної форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка …
ГА Сендерович, ОМ Довгалюк, ДМ Калюжний, ПГ Щербакова, ...
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20