Follow
Дар'я Біленко, Дарья Беленко, Bilenko, ДВ Біленко
Дар'я Біленко, Дарья Беленко, Bilenko, ДВ Біленко
Університет державної фіскальної служби України
Verified email at nusta.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Имитационное моделирование экономических систем: прикладне аспекты: монография
ЮГ Лысенко, ДВ Беленко, ВН Кравченко
Донецк: Изд-во «Ноулидж, 2013
462013
The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19
S Kozlovskyi, D Bilenko, M Kuzheliev, R Lavrov, V Kozlovskyi, H Mazur, ...
392020
Determinants of COVID-19 death rate in Europe: empirical analysis
S Kozlovskyi, D Bilenko, O Dluhopolskyi, S Vitvitskyi, O Bondarenko, ...
Problemy Ekorozwoju 16 (1), 17-28, 2021
262021
Бізнес-аналітика
АВ Сидорова, НВ Буркіна, ДВ Біленко
132019
Системний підхід до управління грошовими потоками підприємства в умовах ризиків та невизначеності.
D Bilenko
Фінанси, облік, банки, 46-54, 2017
102017
Comparison and assessment of factors affecting the COVID-19 vaccination in European countries
S Kozlovskyi, D Bilenko, M Kuzheliev, N Ivanyuta, V Butenko, R Lavrov
Problemy Ekorozwoju 16 (2), 26-33, 2021
92021
Determination of the risk-free rate of return on an investment efficiency based on the fractal markets hypothesis
A Kozlovsky, D Bilenko, S Kozlovskyi, R Lavrov, O Skydan, N Ivanyuta
Forum Scientiae Oeconomia 8 (3), 61-72, 2020
92020
The Normal Distribution Formalization for Investment Economic Project Evaluation Using the Monte Carlo Method
D Bilenko, R Lavrov, N Onyshchuk, B Poliakov, Y Kabenok
Montenegrin Journal of Economics 15 (4), 161-171, 2019
72019
Економіко-математична модель прогнозу розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням демографічних факторів відповідно до тенденцій змін в економіці
Д Біленко
Галицький економічний вісник 61 (6), 164-171, 2019
42019
Інструменти та механізми інноваційного розвитку вищого навчального закладу
Д Біленко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2020
32020
Управління життєвим циклом інноваційного університету
ЮГ Лисенко, ДВ Біленко
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2019
32019
Особливості впровадження маркетингових заходів в сфері освітніх послуг.
DV Bilenko
Економіка і організація управління, 57-64, 2018
32018
Методологічні основи управління інноваційним розвитком університетських комплексів
ДВ Біленко
Наукові праці НДФІ, 209-212, 2012
32012
Фінансово-економічна модель розвитку ЗВО в умовах ризиків та невизначеності
ДВ Біленко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2020
22020
Оцінка впливу державного фінансування вищої освіти на економічне зростання країни
ДВ Біленко
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, 38-48, 2020
12020
Підхід до фінансово-економічного управління дослідницьким університетом
ДВ Біленко
Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України, 196-197, 2020
12020
Підходи до вдосконалення системи бюджетування на підприємстві в умовах ризиків та невизначеності
ДВ Біленко
Електронний науковий журнал, 39, 2018
12018
Моделювання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку за допомогою методу штучного інтелекту
ДВ Біленко, ІГ Сивицька, ДГ Теленкова
Проблеми системного підходу в економіці, 105-109, 2018
12018
Методи формування бюджету підприємства в умовах ризиків та невизначеності
ДВ Біленко
Економічний форум, 194-199, 2018
12018
Механізм кадрового забезпечення якості електронної освіти в інноваційних університетах
ДВ Біленко, ВВ Кулібаба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20