Підписатись
Метельський Ігор Дмитрович
Метельський Ігор Дмитрович
к.ю.н., доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Працівник правоохоронного органу як учасник кримінально-правових відносин= A law enforcement officer as a participant in criminal relations
ІД Метельський
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка ВВ …, 2020
72020
Окремі аспекти юридичного змісту посягання, передбаченого статтею 347 КК України
ІД Метельський
Підприємництво, господарство і право, 208-211, 2019
22019
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як засіб запобігання злочинам працівниками правоохоронних органів (окремі проблеми використання)
ІД Метельський
Південно-український правничий часопис, 64-67, 2018
22018
Особливості виникнення кримінально-правових відносин
ІД Метельський
Актуальні проблеми сучасної юриспруденції, 106-109, 2018
22018
Рівень довіри громадян до поліції як засіб оцінки ефективності її діяльності
ІД Метельський
Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та національної безпеки держави …, 2020
12020
Кримінально-правовий статус працівника правоохоронних органів України: проблеми розуміння та перспективи вдосконалення
ІД Метельський
Прикарпатський юридичний вісник, 135-138, 2018
12018
Працівник правоохоронного органу як суб'єкт зловживання владою чи службовим становищем та їх перевищення (окремі проблеми теорії і практики)
ІД Метельський
Юридичний бюлетень, 180-185, 2018
12018
Працівник правоохоронного органу як потерпілий від злочину
ІД Метельський
Питання боротьби зі злочинністю, 183-191, 2017
12017
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ІД Метельський
Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного …, 2023
2023
До питання про застосування підручних засобів як заходів примусу поліцейськими
І Метельський
Актуальні питання превентивної діяльності підрозділів Національної поліції …, 2023
2023
Кіберзлочини: типології, фінансова розвідка, використання спеціальних знань
Л Будник, О Карапетян, І Метельський
Актуальні проблеми правознавства, 158-164, 2023
2023
Features of Internet fraud during the pandemic COVID-19
I Metelskiy
Actual problems of law, 183-187, 2023
2023
Cybercrimes: types, financial intelligence, use of special knowledge
L Budnyk, O Karapetian, I Metelskyi
Actual problems of law, 158-164, 2023
2023
Окремі питання підвищення рівня безпеки дорожнього руху
МІ Д.
«УКРАЇНА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА …, 2023
2023
Забезпечення ефективної протидії біологічним загрозам через призму конструкції біоризиків
М Кравчук, І Метельський
Актуальні проблеми правознавства, 91-96, 2022
2022
Ensuring effective counteraction to biological threats through the prism of biorisk design
M Kravchuk, I Metelskyi
Actual problems of law, 91-96, 2022
2022
КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА В УКРАЇНІ: ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЧИ ВИМУШЕНІ ЗАХОДИ
ІД Метельський
Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного …, 2022
2022
Мар’яна Кравчук
І Метельський
Актуальні проблеми правознавства ACTUAL PROBLEMS OF LAW, 91, 2022
2022
Особливості Інтернет-шахрайства в період пандемії COVID-19
І Метельський
ЗУНУ, 2022
2022
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІД Метельський
Укладач: АВ Калініна, кандидат юридичних наук, 72, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20