Подписаться
Красноруцкий Александр Николаевич
Красноруцкий Александр Николаевич
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Учебно
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Напрямок в розробці агротехнологій блочно-варіантних систем для господарств різних технологічних рівнів
СО Харченко, ОІ Анікєєв, МО Циганенко, ОД Калюжний, ГВ Рудницька, ...
Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Технічні …, 2015
2022015
Каталог сільськогосподарської техніки
ЛМ Тіщенко, ВІ Мельник, СО Харченко, ОІ Анікєєв, АГ Чигрин, ...
Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2015
32015
Повышение эффективности использования машин для внесения жидких минеральных удобрений
Калюжный А. Д., Аникеев А. И., Красноруцкий А. Н., Борисовская А. С.
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2010
32010
Аналіз результатів досліджень машиновикористання в землеробстві господарств різного технологічного рівня в лісостеповій зоні
ЮІ Ковтун, СО Харченко, МО Циганенко, ОІ Анікєєв, ГВ Фесенко, ...
Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Вип. 124 …, 2012
22012
Рівні ефективності машиновикористання в землеробстві на прикладі господарських об’єктів Золочівського району Харківської області
ЮІ Ковтун, МО Циганенко, ОМ Красноруцький, ВВ Качанов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2011
1*2011
КАТАЛОГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ЛМ Тіщенко, ВІ Мельник, СО Харченко, ОІ Анікєєв, АГ Чигрин, ...
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені …, 2015
2015
Методика зменшення втрат врожаю при збиранні коренеплодів
СО Харченко, ОІ Анікєєв, ВВ Качанов, ОМ Красноруцький
Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Технічні …, 2015
2015
МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІВНІВ ГОСПОДАРСТВ В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СО Харченко, ОІ Анікєєв, ОД Калюжний, ВВ Качанов, МО Циганенко, ...
ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО …, 2013
2013
Методичні вказівки №6 для виконання розрахункових завдань з дисципліни "Експлуатація машин і обладнання" (розділ "Використання машин в технологічних процесах")
АГ Чигрин, ОІ Анікєєв, ОМ Красноруцький
2012
Методичні вказівки №7 для виконання розрахункових завдань з дисципліни "Експлуатація машин і обладнання" (розділ "Аналіз технологічних систем")
АГ Чигрин, ОІ Анікєєв, ОМ Красноруцький, ВБ Савченко, ВІ Мельник, ...
2012
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни "Експлуатація машин і обладнання"
ОІ Анікєєв, АГ Чигрин, ОА Романашенко, ОМ Красноруцький, ...
2011
Заходи по відтворенню родючості ґрунтів
СГ Карпусь, ОМ Красноруцький
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених …, 2011
2011
Необхідність пошуку альтернативних систем землеробства
ОО Павлов, АГ Чигрин, ОМ Красноруцький
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених …, 2011
2011
Розвиток конструкцій машин для захисту рослин
ОМ Фененко, О. М., Красноруцький
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених …, 2011
2011
Методичні вказівки №5 для виконання розрахункових завдань з дисципліни "Експлуатація машин і обладнання" (розділ "Використання машин в технологічних процесах")
АГ Чигрин, ОІ Анікєєв, ОМ Красноруцький
2010
Визначення якості механізованих операцій в землеробстві при дослідженнях по магістерських роботах
ЮІ Ковтун, ОМ Красноруцький
Вісник Харківського національного технічного університету сільсткого …, 2010
2010
Робочий зошит № 5 для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Машиновикористання в землеробстві". Розділ "Використання машин в механізованих технологічних процесах …
Пастухов В. І., Джолос П. А., Чигрин А. Г., Анікєєв О. І., Красноруцький О. М.
2009
Учбова лабораторія як засіб забезпечення високого рівня викладання та засвоєння матеріалу з предмета "Машиновикористання в землеробстві"
Ковтун Ю. I., Красноруцький О. М.
Зб. наук. праць Луганського пед. ун-ту, 79-86, 2009
2009
НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВНЗ
Ковтун, Ю.І., Красноруцький, О. М.
ВІСНИК, 165, 2009
2009
Вплив якості внесення добрив на реалізацію біопотенціала сільгоспкультур
Ковтун Ю. І., Нетецький Л. Г., Красноруцький О. М., Пастухов Є. В.
Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Вип. 75 …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20