Iryna Mihus
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Необхідність розмежування понять загроза та ризик при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання
ІП Мігус, СМ Лаптєв
Ефективна економіка, 2011
382011
Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія
ІП Шульга
Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2010.-425 с, 2010
282010
Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки
ІП Мігус, НВ Дудченко
Бізнес Інформ, 322-327, 2013
142013
Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств: дис.… доктора екон. наук: 21.04. 02/Шульга Ірина Петрівна
ІП Шульга
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 21 (02), 2011
132011
Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності
ІП Мігус, СА Черненко
Ефективна економіка, 2013
122013
Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України: Монографія
ІП Мігус
Черкаси: ТОВ «Маклаут».–2012.–274 с, 2012
112012
Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення
ІП Шульга
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 78, 2008
102008
Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
92010
Економічна безпека підприємства як економічна категорія
ІП Шульга
Академічний огляд: економіка та підприємництво.–Дніпропетровськ, 37-44, 2010
82010
Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки
ІП Мігус, СА Черненко
Бізнес Інформ, 357-363, 2013
72013
Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
72010
Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
72010
Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації для складання рейтингів суб’єктів господарювання: навч. посіб.
ІП Мігус
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005
72005
Transparentnist'banku yak skladova mekhanizmu zabezpechennya yoho ekonomichnoyi bezpeky
IP Mihus
BIZNES INFORM.–2013 10, 322-328, 0
7
Neobkhidnist rozmezhuvannia poniat «zahroza» ta «ryzyk» pry diahnostytsi ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia [Necessary distinction the concepts of" threat" and …
IP Mihus, L SM
6
Рейтингова оцінка векселедавців як інди катор фінансової безпеки учасників фондового ринку Ук раїни: монографія
ІП Шульга
ІП Шульга—Черкаси: вид во ПП Ча баненко ЮА—2009.—220 с, 2009
52009
Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах
ІП Шульга
Фондовый рынок, 7-11, 2008
52008
Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки
ВМ Андрієнко, ІП Мігус, ЯС Коваль
Демократичне врядування, 2017
42017
Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку
ІП Мігус, МП Денисенко, ЯС Коваль
Вчені записки Університету" КРОК", 2017
42017
Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 82-89, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20