Iryna Mihus
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Необхідність розмежування понять загроза та ризик при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання
ІП Мігус, СМ Лаптєв
Ефективна економіка, 2011
422011
Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія
ІП Шульга
Черкаси: Маклаут, 2010
312010
Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки
ІП Мігус, НВ Дудченко
Бізнес Інформ, 322-327, 2013
142013
Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України: Монографія
ІП Мігус
Черкаси: ТОВ «Маклаут».–2012.–274 с, 2012
142012
Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств: дис.… доктора екон. наук: 21.04. 02/Шульга Ірина Петрівна
ІП Шульга
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 21 (02), 2011
142011
Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності
ІП Мігус, СА Черненко
Ефективна економіка, 2013
122013
Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення
ІП Шульга
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 78, 2008
122008
Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
112010
Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання та тіньова економіка: монографія
ВК Васенко, ЛА Пуш, ІП Шульга, НВ Зачосова, ОМ Герасименко
Черкаси: Маклаут, 2010
102010
Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки
ІП Мігус, СА Черненко
Бізнес Інформ, 357-363, 2013
92013
Економічна безпека підприємства як економічна категорія
ІП Шульга
Академічний огляд: економіка та підприємництво.–Дніпропетровськ, 37-44, 2010
92010
Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
82010
Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації для складання рейтингів суб’єктів господарювання: навч. посіб.
ІП Мігус
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005
72005
Transparentnist'banku yak skladova mekhanizmu zabezpechennya yoho ekonomichnoyi bezpeky
IP Mihus
BIZNES INFORM.–2013 10, 322-328, 0
7
Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
62010
Neobkhidnist rozmezhuvannia poniat «zahroza» ta «ryzyk» pry diahnostytsi ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia [Necessary distinction the concepts of" threat" and …
IP Mihus, L SM
6
Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку
ІП Мігус, МП Денисенко, ЯС Коваль
Вчені записки Університету" КРОК", 2017
52017
Методичний підхід до оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства
ІП Мігус
Фінансовий простір, 104-107, 2013
52013
Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання та тіньова економіка: кол. мон
ІП Шульга, ВК Васенко
Черкаси 367, 14, 2010
52010
Рейтингова оцінка векселедавців як інди катор фінансової безпеки учасників фондового ринку Ук раїни: монографія
ІП Шульга
ІП Шульга—Черкаси: вид во ПП Ча баненко ЮА—2009.—220 с, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20