Iryna Mihus
НазваПосиланняРік
Необхідність розмежування понять загроза та ризик при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання
ІП Мігус, СМ Лаптєв
Ефективна економіка, 2011
322011
Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія
ІП Шульга
Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2010.-425 с, 2010
262010
Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки
ІП Мігус, НВ Дудченко
Бізнес Інформ, 322-327, 2013
152013
Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств: дис.… доктора екон. наук: 21.04. 02/Шульга Ірина Петрівна
ІП Шульга
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 21 (02), 2011
132011
Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності
ІП Мігус, СА Черненко
Ефективна економіка, 2013
122013
Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення
ІП Шульга
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 78, 2008
112008
Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України: Монографія
ІП Мігус
Черкаси: ТОВ «Маклаут»—2012.—274 с, 2012
92012
Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки
ІП Мігус, СА Черненко
Бізнес Інформ, 357-363, 2013
82013
Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
82010
Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
72010
Економічна безпека підприємства як економічна категорія
ІП Шульга
Академічний огляд, 33, 2010
62010
Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
62010
Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах
ІП Шульга
Фондовый рынок, 7-11, 2008
62008
Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації для складання рейтингів суб’єктів господарювання: навч. посіб.
ІП Мігус
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005
62005
Neobkhidnist rozmezhuvannia poniat «zahroza» ta «ryzyk» pry diahnostytsi ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodariuvannia [Necessary distinction the concepts of" threat" and …
IP Mihus, SM Laptiev
6
Рейтингова оцінка векселедавців як інди катор фінансової безпеки учасників фондового ринку Ук раїни: монографія
ІП Шульга
ІП Шульга—Черкаси: вид во ПП Ча баненко ЮА—2009.—220 с, 2009
52009
Transparentnist'banku yak skladova mekhanizmu zabezpechennya yoho ekonomichnoyi bezpeky
IP Mihus
BIZNES INFORM.–2013 10, 322-328, 0
5
Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах
ІП Мігус, ВМ Андрієнко
Бізнес Інформ, 213-219, 2014
42014
Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
42010
DIAGNOSTICS OF THE STATE OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE.
IP Mihus, LM Akimova, OA Harnyk
Scientific bulletin of Polissia 15 (3), 2018
32018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20