Iryna Mihus
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Необхідність розмежування понять загроза та ризик при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання
ІП Мігус, СМ Лаптєв
Ефективна економіка, 2011
53*2011
Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія
ІП Шульга
Черкаси: Маклаут, 2010
332010
Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки
ІП Мігус, НВ Дудченко
Бізнес Інформ, 322-327, 2013
27*2013
Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств: дис.… доктора екон. наук: 21.04. 02/Шульга Ірина Петрівна
ІП Шульга
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 21 (02), 2011
152011
Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України: Монографія
ІП Мігус, ЛМ Худолій, МП Денисенко, ЛМ Худолій
Черкаси: ТОВ «Маклаут, 2012
142012
Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки
ІП Мігус, СА Черненко
Бізнес Інформ, 357-363, 2013
13*2013
Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності
ІП Мігус, СА Черненко
Ефективна економіка, 2013
132013
Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
132010
Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення
ІП Шульга
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 78, 2008
122008
Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання та тіньова економіка: монографія
ВК Васенко, ЛА Пуш, ІП Шульга, НВ Зачосова, ОМ Герасименко
Черкаси: Маклаут, 2010
102010
IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE IMPACT OF PUBLIC GOVERNANCE ON ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
L Akimova, O Akimov, I Mihus, Y Koval, V Dmitrenko
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (35), 180-190, 2020
92020
Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах
ІП Мігус, ВМ Андрієнко
Бізнес Інформ, 213-219, 2014
9*2014
Економічна безпека підприємства як економічна категорія
ІП Шульга
Академічний огляд: економіка та підприємництво.–Дніпропетровськ, 37-44, 2010
92010
The state of economic security of Ukrainian banking institutions and the effect of economic reforms on formation of anti-crisis measures
IP Mihus, PI Haman, MV Andriyenko, YS Koval
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (29), 32-43, 2019
82019
Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
82010
Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку
ІП Мігус, МП Денисенко, ЯС Коваль
Вчені записки Університету" КРОК", 2017
72017
Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах
ІП Шульга
Фондовый рынок, 7-11, 2008
72008
Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації для складання рейтингів суб’єктів господарювання: навч. посіб.
ІП Мігус
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005
72005
Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 82-89, 2017
62017
Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України
ІП Шульга
Ефективна економіка, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20