Катерина Пугачевська
Катерина Пугачевська
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Нетарифне регулювання у країнах ЄС
Т Мельник, К Пугачевська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 15-28, 2014
122014
Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні
ТМ Мельник, КС Пугачевська
Актуальні проблеми економіки, 62-70, 2013
92013
Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні
ТМ Мельник, КС Пугачевська
Бізнес інформ, 20-27, 2014
82014
Сучасні тенденції лібералізації зовнішньої торгівлі
КС Пугачевська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 70-77, 2013
82013
Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення
ТМ Мельник, КС Пугачевська
Економіка України, С.29–44, 2016
62016
Імпортоспоживання в Україні: масштаби та тенденції
Т Мельник, К ПУГАЧЕВСЬКА
Вісн. КНТЕУ, 96, 2014
62014
Перспективи імпортозаміщення в Україні
Т Мельник, К Пугачевська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 16–32 …, 2015
4*2015
Сучасні тенденції та стан конкурентного середовища в економіці України
КЙ Пугачевська
Інноваційна економіка, 95-98, 2011
42011
Імпортозалежність внутрішнього ринку України
К Пугачевська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, С.27-40, 2016
32016
Регулювання імпорту в умовах валютних коливань
КС Пугачевська
Наук. вісн. Мукач. держ. ун-ту.–2015.–Вип 1 (3), 35-40, 2015
32015
Трансформація теорій впливу імпорту на економіку відкритого типу
КС Пугачевська
Видавництво УжНУ" Карпатська вежа", 2013
32013
Зовнішня торгівля як детермінанта економічного розвитку в умовах світогосподарських зв'зків
КС Пугачевська
Економіка та держава, 76-79, 2013
32013
Міжнародна компонента феномену китайської економіки в контексті глобального лідерства
ЛП Кудирко, КЙ Пугачевська, КС Пугачевська
Науковий вісник НЛТУ України 20 (12), 2010
32010
Імпортозалежність та тарифне регулювання імпорту в Україні
К Пугачевська
Науковий вісник Мукачівського державного університету 1 (Серія “Економіка …, 2016
22016
Дослідження регулювання імпорту товарів за умов членства в СОТ
КС Пугачевська
Ефективна економіка, 2015
22015
Імпортна складова розвитку внутрішнього ринку України
КС Пугачевська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 533-541, 2014
22014
A Gravity Model Of Trade Turnover Between Ukraine And The Eu
T Melnyk, N Kalyuzhna, K Pugachevska
Baltic Journal of Economic Studies 4 (4), 217-222, 2018
12018
Потенціал ринку ЄС для українських експортерів
Т Мельник, К Пугачевська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, С. 5-18, 2017
12017
Інноваційна компонента імпортозаміщення в Україні
КС Пугачевська
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матер …, 2015
12015
Нетарифное регулирование в странах ЕС
ТН Мельник, ЕС Пугачевская
Вестник Киевского национального торгово-экономического университета, 15-28, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20