Підписатись
Катерина Пугачевська
Катерина Пугачевська
К.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нетарифне регулювання у країнах ЄС
Т Мельник, К Пугачевська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 15-28, 2014
252014
Нетарифный протекционизм в странах ЕС и Украине
ТН Мельник, ЕС Пугачевская
Бизнес Информ, 20-27, 2014
162014
Цифровізація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки
КЙ Пугачевська, Катерина Сергіївна, Пугачевська
Інфраструктура ринку 25, 2018
132018
Імпортозалежність внутрішнього ринку України
К Пугачевська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, С.27-40, 2016
132016
Сучасні тенденції лібералізації зовнішньої торгівлі
КС Пугачевська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 70-77, 2013
112013
Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні
ТМ Мельник, КС Пугачевська
Актуальні проблеми економіки, 62-70, 2013
112013
A Gravity Model Of Trade Turnover Between Ukraine And The Eu
T Melnyk, N Kalyuzhna, K Pugachevska
Baltic Journal of Economic Studies 4 (4), 217-222, 2018
92018
Потенціал ринку ЄС для українських експортерів
Т Мельник, К Пугачевська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, С. 5-18, 2017
82017
Імпортозалежність та тарифне регулювання імпорту в Україні
К Пугачевська
Науковий вісник Мукачівського державного університету 1 (Серія “Економіка …, 2016
82016
Детермінанти імпортозалежності економіки України
ТМ Мельник, КС Пугачевська
Проблемы экономики, 53-61, 2019
72019
Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення
ТМ Мельник, КС Пугачевська
Економіка України, С.29–44, 2016
72016
Зовнішня торгівля як детермінанта економічного розвитку в умовах світогосподарських зв'зків
КС Пугачевська
Економіка та держава, 76-79, 2013
72013
Регулювання імпорту в умовах валютних коливань
КС Пугачевська
Наук. вісн. Мукач. держ. ун-ту.–2015.–Вип 1 (3), 35-40, 2015
52015
Імпортоспоживання в Україні: масштаби та тенденції
Т Мельник, К ПУГАЧЕВСЬКА
Вісн. КНТЕУ, 96, 2014
52014
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи
ІВ Артьомов, ЗС Варналій, ВВ Гоблик, ГГ Динис, НО Діус, МБ Євтух, ...
МПП" Гражда", 2012
52012
Сучасні тенденції та стан конкурентного середовища в економіці України
КЙ Пугачевська
Інноваційна економіка, 95-98, 2011
52011
Перспективи імпортозаміщення в Україні
Т Мельник, К Пугачевська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 16–32 …, 2015
42015
Імпортозаміщення в контексті вибору напрямів зовнішньоторговельної політики
КС Пугачевська
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 174-179, 2014
42014
Трансформація теорій впливу імпорту на економіку відкритого типу
КС Пугачевська
Видавництво УжНУ" Карпатська вежа", 2013
42013
Міжнародна компонента феномену китайської економіки в контексті глобального лідерства
ЛП Кудирко, КЙ Пугачевська, КС Пугачевська
Науковий вісник НЛТУ України 20 (12), 172-177, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20