Попович О.М.
Попович О.М.
The Institute of Electrodynamics NASU / Інститут електродинаміки НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ied.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Математична модель асинхронної машини електромеханотронної системи для імітаційного та структурного моделювання
АН Попович
Техн. електродинаміка 2010 (№ 4), 25-32, 2010
132010
Математична модель для дослідження режимів асинхронних машин електромеханотронних систем
АН Попович
Праці ІЕД НАНУ 2010 (Вип.25), 89-97, 2010
112010
Уточнення аналізу режимів роботи асинхронних двигунів у складі електромеханотронних систем еквівалентуванням їх польових моделей коловими
АН Попович, ИВ Головань
Техн. електродинаміка 2014 (№ 5), 113-115, 2014
8*2014
Енергоефективні режими електромеханічної системи насосної установки багатоповерхового будинку
ОВ Бібік, ОМ Попович, СП Шевчук
Технічна електродинаміка, 38-45, 2016
72016
Визначення параметрів заступної схеми асинхронного двигуна та їх нелінійних залежностей за результатами польового аналізу
АН Попович, ИВ Головань
Праці ІЕД НАНУ 2012 (Вип. 31), 38-48., 2012
6*2012
Математична модель для розрахунку пускових характеристик асинхронного двигуна з урахуванням еквівалентних контурів втрат в сталі статора і ротора
ОМ Попович, ІВ Головань
НТУ" ХПІ", 2006
62006
Енергоефективнi режими електромеханiчної системи насосної установки багатоповерхового будинку
ОВ Бiбiк, ОМ Попович, СП Шевчук
Техн. електродинамiка, 38, 2016
52016
Насосні, вентиляторні та пневматичні установки: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]
СП Шевчук, АН Попович, ВМ Светлицкий
К.: НТУУ «КПІ», 2010
5*2010
Автономные энертемы
ЛИ Мазуренко, АВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеников, АВ Бибик
Электрические машины переменного тока и электромеханические системы на их …, 2012
4*2012
Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
42011
Насоснi, вентиляторнi та пневматичнi установки: Пiдруч.
СП Шевчук, ОМ Попович, ВМ Свiтлицький
42010
Вибір та адаптація серійних асинхронних двигунів для роботи від джерел регулюємої частоти
ОА Войтех, ОМ Попович
Праці Інституту електродинаміки НАН України: Зб. наук. праць, 6, 2003
42003
Пошук і оцінка шляхів підвищення енергоефективності моноблочного насосу за застосування комплексного проектування
ОМ Попович, ОВ Бібік
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2018
32018
Автономные энертемы
ЛИ Мазуренко, АВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеников, АВ Бибик
Электрические машины переменного тока и электромеханические системы на их …, 2012
32012
Визначення пазового розсіювання статора асинхронного двигуна з урахуванням насичення, зігзаг-розсіювання, взаємної індуктивності фаз
ОМ Попович, ІВ Головань
Електротехніка і електромеханіка, C. 40 – 42, 2011
32011
Електричні машини змінного струму та машинно-вентильні комплекси на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
3*2010
Врахування джерела живлення при визначенні втрат в сталі асинхронних двигунів
ОМ Попович, ІВ Головань
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці …, 2005
32005
Efficient operating conditions of induction motors for piston compressors with frequency regulation.
OV Bibik, ІV Golovan, OM Popovych, YV Shurub
Tekhnichna Elektrodynamika, 33-39, 2020
2*2020
Підвищення енергоефективності систем утилізації енергії вітру при інтеграції вітроенергетичних установок і гідроелектростанцій
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, СП Шевчук, ВО Поліщук, ЛИ Мазуренко, ...
НТУУ «КПІ», 2014
22014
Електричні генератори і двигуни змінного струму. Електромеханотронні перетворювачі енергії
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 58-66, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20