Попович О.М.
Попович О.М.
The Institute of Electrodynamics NASU / Інститут електродинаміки НАН України
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математична модель асинхронної машини електромеханотронної системи для імітаційного та структурного моделювання
АН Попович
Техн. електродинаміка 2010 (№ 4), 25-32, 2010
122010
Математична модель для дослідження режимів асинхронних машин електромеханотронних систем
АН Попович
Праці ІЕД НАНУ 2010 (Вип.25), 89-97, 2010
112010
Уточнення аналізу режимів роботи асинхронних двигунів у складі електромеханотронних систем еквівалентуванням їх польових моделей коловими
АН Попович, ИВ Головань
Техн. електродинаміка 2014 (№ 5), 113-115, 2014
8*2014
Енергоефективні режими електромеханічної системи насосної установки багатоповерхового будинку
ОВ Бібік, ОМ Попович, СП Шевчук
Технічна електродинаміка, 38-45, 2016
62016
Визначення параметрів заступної схеми асинхронного двигуна та їх нелінійних залежностей за результатами польового аналізу
АН Попович, ИВ Головань
Праці ІЕД НАНУ 2012 (Вип. 31), 38-48., 2012
6*2012
Математична модель для розрахунку пускових характеристик асинхронного двигуна з урахуванням еквівалентних контурів втрат в сталі статора і ротора
ОМ Попович, ІВ Головань
НТУ" ХПІ", 2006
62006
Енергоефективнi режими електромеханiчної системи насосної установки багатоповерхового будинку
ОВ Бiбiк, ОМ Попович, СП Шевчук
Техн. електродинамiка, 38, 2016
52016
Насосні, вентиляторні та пневматичні установки: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]
СП Шевчук, АН Попович, ВМ Светлицкий
К.: НТУУ «КПІ», 2010
5*2010
Насоснi, вентиляторнi та пневматичнi установки: Пiдруч.
СП Шевчук, ОМ Попович, ВМ Свiтлицький
42010
Вибір та адаптація серійних асинхронних двигунів для роботи від джерел регулюємої частоти
ОА Войтех, ОМ Попович
Праці Інституту електродинаміки НАН України: Зб. наук. праць, 6, 2003
42003
Автономные энертемы
ЛИ Мазуренко, АВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеников, АВ Бибик
Электрические машины переменного тока и электромеханические системы на их …, 2012
3*2012
Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
32011
Визначення пазового розсіювання статора асинхронного двигуна з урахуванням насичення, зігзаг-розсіювання, взаємної індуктивності фаз
ОМ Попович, ІВ Головань
Електротехніка і електромеханіка, C. 40 – 42, 2011
32011
Пошук і оцінка шляхів підвищення енергоефективності моноблочного насосу за застосування комплексного проектування
ОМ Попович, ОВ Бібік
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2018
22018
Підвищення енергоефективності систем утилізації енергії вітру при інтеграції вітроенергетичних установок і гідроелектростанцій
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, СП Шевчук, ВО Поліщук, ЛИ Мазуренко, ...
НТУУ «КПІ», 2014
22014
Автономные энертемы
ЛИ Мазуренко, АВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеников, АВ Бибик
Электрические машины переменного тока и электромеханические системы на их …, 2012
22012
Електричні машини змінного струму та машинно-вентильні комплекси на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
22010
Пiдвищення енергоефективностi асинхронного електропривода в квазiстатичних режимах роботи
ОВ Бiбiк, ОМ Попович
Електротехнiка i Електромеханiка., 12, 2007
22007
Алгоритм розрахунку параметрів магнітного поля асинхронних двигунів з масивними феромагнітними елементами в роторі
ОМ Попович, ІВ Головань
Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної …, 2006
22006
Врахування джерела живлення при визначенні втрат в сталі асинхронних двигунів
ОМ Попович, ІВ Головань
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці …, 2005
22005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20