Вікторія Стойка, Виктория Стойка, Viktoriia Stoika, V.Stoika, Stoika V..
Вікторія Стойка, Виктория Стойка, Viktoriia Stoika, V.Stoika, Stoika V..
ДВНЗ "Ужгородський національний університет", економічний факультет,
Verified email at uzhnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Функціонування і розвиток регіональної банківської системи: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»
ВС Стойка
Стойка ВС–Ужгород, 2011
192011
Можливості відновлення довіри до банківської системи України в сучасних умовах
ВС Стойка
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» 1 (49), 289-294, 2017
72017
Економічна сутність банківських криз та причини їх виникнення
ВС Стойка
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
62016
Проблеми капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах
ВС Стойка
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
62014
Теоретичні підходи до визначення сутності банківської системи та її ролі в економіці країни
ВС Стойка
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка., 202 - 209, 2010
62010
Розвиток та функціонування кооперативних банків: зарубіжний досвід
ВС Стойка
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (2 …, 2013
52013
Антикризисное управление банковской системой Украины в современных условиях
ВС Стойка
Nowy Sącz: Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2017
42017
Основні тенденції та напрями розвитку банківського сектора Закарпатської області
ВС Стойка
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
42015
Міжнародний досвід функціонування державних банків розвитку: уроки для України
ВС Стойка
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 157-161, 2017
32017
Создание института финансового омбудсмена: международный опыт и перспективы для Украины
ИГ Бритченко, ВС Стойка
Проблемы экономики, 2017
32017
Роль довіри в організації та функціонуванні банківської системи
І Брітченко, В Стойка
ББК У9 (4Укр) 26л0+ У52 Т 65, 257, 2016
32016
Перспективы создания и функционирования кооперативных банков в Украине
СВ Сембер, ИГ Бритченко, ВС Стойка
Экономика промышленности, 2017
22017
Ісламські банки: особливості функціонування та розвитку
СВ Сембер, ВС Стойка, НЭ Легеза
Экономика промышленности, 2016
22016
Розвиток фінансових послуг в системі електронного бізнесу
ВС Стойка, МІ Палош
Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки, 128-132, 2015
22015
Особливості розвитку регіональних банківських систем у зарубіжних країнах
ВС Стойка
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні …, 2010
22010
Теоретичні підходи до формулювання поняття «регіональна банківська система» та її функцій
ВС Стойка
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2 (29), 327 - 332, 2010
22010
Сущностные характеристики понятия капитализация банковской системы
ВС Стойка
Причорноморські економічні студії, 185-189, 2017
12017
Перспективи створення та функціонування кооперативних банків в Україні
ІГ Брітченко, СВ Сембер, ВС Стойка
К.: ІЕП НАН України, 2017
12017
Становлення і розвиток банківської системи України під впливом фінансових криз
БІГ Стойка В.С.
Економіка і організація управління 4 (4 (24)), 43 - 53, 2016
1*2016
Особливості розробки та реалізації програми розвитку регіональної банківської системи (на прикладі закарпатської області)
ВС Стойка
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20