Ігор Віталійович Пономаренко (Igor Ponomarenko)
Ігор Віталійович Пономаренко (Igor Ponomarenko)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку України
ІВ Пономаренко
Ефективна економіка, 2013
92013
Методологічні підходи регіонального аналізу зайнятості населення
ІВ Пономаренко
Економіка та держава, 108-110, 2008
72008
Статистичний аналіз структури прямих іноземних інвестицій
ІВ Пономаренко
Інвестиції: практика та досвід, 15-18, 2013
42013
Глобальний ринок деривативів: сучасний стан та перспективи розвитку., ІВ Пономаренко, ІІ Віннікова., Науковий вісних Херсонського державного університету.–2015
ІВ Пономаренко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–Режим доступу: http …, 2015
22015
Оцінювання зайнятості населення в сільській місцевості економічних регіонів України
ІВ Пономаренко
Агросвіт, 37-42, 2008
22008
Цифровий маркетинг як ефективний інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності компанії
ІВ Пономаренко
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 2018
12018
Веб-аналітика як важливий інструмент цифрового маркетингу
ІВ Пономаренко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2018
12018
Особливості функціонування ринку праці Україні в умовах інтеграції до Європейського Союзу
ІВ Пономаренко, ІІ Віннікова, ГМ Гребньов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Використання мультисенсорного брендінгу в сучасних умовах
ІВ Пономаренко, ІІ Віннікова
Ефективна економіка, 2014
12014
Прихований Інтернет-маркетинг у соціальних мережах
ІВ Пономаренко
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, системний …, 2019
2019
Основні способи збору електронних адрес клієнтів в рамках реалізації Email-маркетингу
ІВ Пономаренко, АВ Федорченко
Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку», 31-39, 2019
2019
Особливості функціонування малого бізнесу у сфері надання освітніх послуг
ІВ Пономаренко, К Воловненко
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ SMALL BUSINESS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
ІВ Пономаренко
Електронне наукове фахове видання, 114, 2019
2019
ЕКОСИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ INTERNET MARKETING ECOSYSTEM
ІВ Пономаренко, ВВ Марчук
Електронний науковий журнал, 136, 2019
2019
Сучасні підходи щодо вдосконалення статистичного аналізу діяльності малих підприємств в України
ІВ Пономаренко, КВ Воловненко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
Сутність крауд-маркетингу
ІВ Пономаренко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
Instagram-маркетинг
ІВ Пономаренко
Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління, 2019
2019
Забезпечення інформаційного безпеки ЗВО у розрізі регіонів
ІВ Пономаренко, ОЮ Чубукова
Перспективи та пріоритети розвитку економічної системи в умовах …, 2018
2018
Організація обліку, аналізу та аудиту товарів ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІСЕРВІС»
ІВ Пономаренко, АІ Шупта
Перспективи та пріоритети розвитку економічної системи в умовах …, 2018
2018
Впровадження системного маркетингу у діяльність компанії
ІВ Пономаренко, АБ Буяло
Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу, 62-63, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20