To edit, sign in as yushliub@gmail.com.
Любов Ющик
Любов Ющик
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Пропедевтика внутрішніх хвороб у запитаннях і відповідях
ОГ Яворський, ЛВ Ющик
Київ: Здоров’я, 2003
112003
Активность некоторых ферментов ткани легких морских свинок при модельном процессе бронхиальной астмы
ЛВ Ющик
Проблемы патологии в эксперименте и клинике, 26-27, 1986
61986
Підходи до діагностики і лікування функціональних порушень травної системи у школярів
СЛ Няньковський, ОР Садова, ВА Іванців, МС Яцула, АВ Возняк, ...
Современная педиатрия, 106-111, 2013
12013
Інфаркт міокарда в молодого чоловіка під час уживання анаболічного гормону метандієнону
ЛВ Ющик, ОГ Яворський, АБ Гайдук, ОВ Бевз, НА Мазур, НО Бевза, ...
Медицина транспорту України, 73-78, 2011
12011
Діагностика гігантських міксом лівого і правого передсердь
О. В. Бевз, А. Б. Гайдук, Л. В. Ющик, О. І. Берлінець, Ю. І. Копелюк, О. С ...
Серце і судини 2, 83-88, 2018
2018
Особливості ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів травного каналу у дітей
БО Матвійчук, СЛ Няньковський, ДІ Квіт, ВА Іванців, ЛВ Ющик, ...
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 47-47, 2015
2015
Особливості реакції симпатоадреналової системи у здорових осіб із обтяженою спадковістю щодо ішемічної хвороби серця з різним типом екскреції 17-кетогенних стероїдів сечі за …
ОВ Бевз, ОГ Яворський, АБ Гайдук, ЛВ Ющик
and Clinical Physiology and Biochemistry, 73, 2015
2015
ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ШКОЛЬНИКОВ
СЛ Няньковский, ОР Садова, ВА Иванцив, МС Яцула, АВ Возняк, ...
Современная педиатрия, 106-106, 2013
2013
Досвід ендоскопічного видалення сторонніх тіл верхніх відділів травного каналу в дітей
ВА Іванців, ІМ Тумак, МЄ Артюшенко, ВЙ Кімакович, ІМ Лукасевич, ...
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 33-34, 2012
2012
Клинический случай инфекционного эндокардита митрального клапана на фоне впервые выявленной хронической ревматической болезни сердца, осложненной кардиоэмболическим инсультом и …
ОВ Бевз, ОГ Яворский, АБ Гайдук, ЛВ Ющик, ОИ Берлинец, КВ Янчук, ...
Медицина транспорта Украины, 091-095, 2011
2011
Инфаркт миокарда у молодого мужчины на фоне приёма анаболического гормона метандиенона
ЛВ Ющик, ОГ Яворский, АБ Гайдук, ОВ Бевз, НА Мазур, НА Бевза, ...
Медицина транспорта Украины, 073-078, 2011
2011
Клинический случай прижизненной диагностики разрыва задней стенки левого желудочка как осложнения инфаркта миокарда
ОВ Бевз, АБ Гайдук, ЛВ Ющик, ОИ Берлинец, КВ Янчук, НМ Лозинская, ...
Медицина транспорта Украины, 080-084, 2010
2010
Гигантоклеточный артериит Гортона-Магата-Брауна
ЛВ Ющик, ОГ Яворский, ЛИ Мусинская, НЗ Вибла, АБ Гайдук, ОВ Бевз, ...
Медицина транспорта Украины, 77-81, 2007
2007
Связь изменений экскреции 17-кетогенных стероидов и показателей электрокардиограммы у людей с кардиалгиями под влиянием кратковременных физических нагрузок
ОГ Яворский, ОВ Бевз, АБ Гайдук, ЛВ Ющик, НА Мазур, СЕ Сазонова
Медицина транспорта Украины, 9-12, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14