Follow
Козицька Галина Валентинівна
Козицька Галина Валентинівна
Other namesKozyts'ka Galyna, Kozytska Galina
доцент кафедри маркетингу та логістики, National University Zaporizhzhia Polytechnic
Verified email at zp.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Інформатика"
ГЛ Хавін
НТУ" ХПІ", 2014
19*2014
Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин
ГВ Козицька
Мариупіль: ПДТУ, 2008
172008
Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації: монографія
ЛА Лутай, ГВ Козицька, ВО Шпандарук
Донецьк: ДонНУЕТ, 2011
132011
Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах глобалізації економічного простору
ГВ Козицька, ІА Сергєєв
Ефективна економіка, 25-100, 2017
102017
Теоретичні аспекти аналізу та прогнозування цін на біржових ринках
ЛА Лутай, ГВ Козицька
Экономический вестник Донбасса, 145-148, 2011
102011
Становлення електронної торгівлі в процесі євроінтеграції України
ГВ Козицька
Ефективна економіка, 2019
52019
Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах діджиталізації економіки; Development of international electronic trade in the conditions of digitalization of the economy
ГВ Козицька
Економічний вісник Дніпровської політехніки; Экономический вестник …, 2021
42021
Реструктуризація підприємств як засіб адаптації до вимог сучасного бізнес середовища
ГВ Козицька
Збірник праць Запорізького національного технічного ун ту.—За поріжжя: ЗНТУ …, 2002
32002
Development of internet marketing research in a globalizing economy
GV Kozytska, IA Sergeev
Efektyvna ekonomika, 2017
22017
Формування товарної політики автомобілебудівного підприємства в умовах фінансово-економічної кризи
ГВ Козицька
Економічний вісник Донбасу, 2011
22011
Оптимізація складу персоналу при реструктуризації підприємства
ГВ Козицька
Управління розвитком, 73-76, 2006
22006
Реструктуризація підприємств як фактор перебудови економіки України
ГВ Козицька
Галіцький економічний вісник: наук. журн.—Вип 3 (10), 111-118, 0
2
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЗА СТЕЙКХОЛДЕР-ПІДХОДОМ
ГВ Козицька
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, 242, 0
1
Проблеми та перспективи розвитку криптовалют в умовах цифровізації
ГВ Козицька, ДВ Резніченко
НУ «Запорізька політехніка», 2023
2023
Електронна дипломатія як інструмент сучасних міжнародних відносин
ГВ Козицька, ВК Супрун
НУ «Запорізька політехніка», 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ГВ Козицька, ЄС Царенко
Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави …, 2023
2023
ДІДЖИТАЛ ДИПЛОМАТІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ
Г Козицька, АЮ Потяркіна
Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька …, 2023
2023
Дослідження концентрації ринку силових масляних трансформаторів
ГВ Козицька, ВЮ Іванов
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2021
2021
Тенденції та прогнозування розвитку електронної торгівлі в Україні
ГВ Козицька, ГВ Козицкая
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021
2021
Тенденції та перспективи розвитку міжнародної електронної торгівлі в умовах діджиталізації бізнесу
ГВ Козицька, ГВ Козицкая
Національний університет «Запорізька політехніка», 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20