Follow
Козицька Галина Валентинівна
Козицька Галина Валентинівна
Other namesKozyts'ka Galyna, Kozytska Galina
доцент кафедри маркетингу та логістики, National University Zaporizhzhia Polytechnic
Verified email at zp.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин
ГВ Козицька
Мариупіль: ПДТУ, 2008
172008
Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації: монографія
ЛА Лутай, ГВ Козицька, ВО Шпандарук
Донецьк: ДонНУЕТ, 2011
132011
Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах глобалізації економічного простору
ГВ Козицька, ІА Сергєєв
Ефективна економіка, 25-100, 2017
102017
Теоретичні аспекти аналізу та прогнозування цін на біржових ринках
ЛА Лутай, ГВ Козицька
Экономический вестник Донбасса, 145-148, 2011
102011
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Маркетинговий менеджмент"
ОЕ Наумова
Українська державна академія залізничного транспорту, 2015
8*2015
Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах діджиталізації економіки; Development of international electronic trade in the conditions of digitalization of the economy
ГВ Козицька
Економічний вісник Дніпровської політехніки; Экономический вестник …, 2021
32021
Реструктуризація підприємств як засіб адаптації до вимог сучасного бізнес середовища
ГВ Козицька
Збірник праць Запорізького національного технічного ун ту.—За поріжжя: ЗНТУ …, 2002
32002
Development of internet marketing research in a globalizing economy
GV Kozytska, IA Sergeev
Efektyvna ekonomika, 2017
22017
Формування товарної політики автомобілебудівного підприємства в умовах фінансово-економічної кризи
ГВ Козицька
Економічний вісник Донбасу, 2011
22011
Оптимізація складу персоналу при реструктуризації підприємства
ГВ Козицька
Управління розвитком, 73-76, 2006
22006
Реструктуризація підприємств як фактор перебудови економіки України
ГВ Козицька
Галіцький економічний вісник: наук. журн.—Вип 3 (10), 111-118, 0
2
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЗА СТЕЙКХОЛДЕР-ПІДХОДОМ
ГВ Козицька
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО, 242, 0
1
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ГВ Козицька, ЄС Царенко
Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави …, 2023
2023
ДІДЖИТАЛ ДИПЛОМАТІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ
Г Козицька, АЮ Потяркіна
Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька …, 2023
2023
Тенденції та прогнозування розвитку електронної торгівлі в Україні
ГВ Козицька, ГВ Козицкая
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021
2021
Тенденції та перспективи розвитку міжнародної електронної торгівлі в умовах діджиталізації бізнесу
ГВ Козицька, ГВ Козицкая
Національний університет «Запорізька політехніка», 2020
2020
FEATURES OF THE USE OF" GOOGLE ADS" BY SMALL AND MEDIUM BUSINESSES.
GV Kozytska
Economics: Time Realities, 2019
2019
Науково-практичне вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи
ВВ Лифар, ГВ Козицька, ЮО Соколова, КІ Антонюк, НМ Павлішина, ...
Запорізький національний технічний університет, 2019
2019
Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни «Основи маркетингу» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» ОС «бакалавр» денної форми …
ГВ Козицька, ГВ Козицкая
Національний університет «Запорізька політехніка», 2019
2019
Робоча програма з дисципліни «Біржова справа» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр»
ГВ Козицька, ГВ Козицкая
Запорізький національний технічний університет, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20