Пришляк А.М., Pryshlyak A.M.
Пришляк А.М., Pryshlyak A.M.
професор кафедри анатомії людини ТДМУ
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Особливості ремоделювання артерій міокарда при токсичному ураженні
МС Гнатюк, АМ Пришляк
Вісник наукових досліджень, 134-136, 2005
72005
Морфофункціональні закономірності адаптаційних і дизадаптаційних змін серцевого м’яза при його токсичних ураженнях: aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. мед. наук …
АМ Пришляк
АМ Пришляк. Тернопіль, 2009
52009
Спільні та відмінні риси впровадження болонського процесу в Австрії та Україні
ГІ Кліщ, АМ Пришляк
Медична освіта, 33-36, 2009
52009
Ремоделювання артерій передсердь при токсичному ураженні міокарда
МС Гнатюк, АМ Пришляк
Вісник проблем біології та медицини.–2006.–вип 2, 77-80, 0
5
Вікові особливості змін ядерно-цитоплазматичних відношень в кардіоміоцитах частин серця дослідних тварин
МС Гнатюк, ЛВ Татарчук, АМ Пришляк, ВЄ Лавренюк
Таврический медико-биологический вестник, 2010
42010
Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом
ІО Стахурська, АМ Пришляк
Медична та клінічна хімія, 128-128, 2014
22014
Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря
КЛ Бурда, ІЯ Заліпська, ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ...
Медична освіта, 2011
22011
Особливості просторової перебудови камер серця при дії на організм токсинів блідої поганки
МС Гнатюк, МФ Ковальчук, АМ Пришляк
Вісник наукових досліджень, 114-116, 2006
22006
Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію
АМ Пришляк, ІО Стахурська, БЯ Ремінецький, ОМ Щур
Вісник проблем біології і медицини, 272-274, 2016
12016
Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів
ІО Стахурська, АМ Пришляк, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, НВ Флекей
Гігієна населених місць, 409-415, 2014
12014
Інформаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію
АМ Пришляк, МС Гнатюк, ІО Стахурська
Таврический медико-биологический вестник, 202-205, 2013
12013
Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків
АМ Пришляк, ВІ Зевако, КЛ Стефанишин
Медична освіта, 2012
12012
Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості
МІ Бобак, СВ Бондаренко, ВЙ Кульчицький, МЛ Кушик, ГБ Паласюк, ...
Медична освіта, 2011
12011
Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів–похідних ксантину
КА Посохова, ММ Корда, МР Хара, АА Гудима, МІ Марущак, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 123-125, 2010
12010
Терапевтична стратегія на початковому етапі лікування хронічних депресій в контексті механізму їх формування
АМ Пришляк, ВІ Пришляк
Вісник наукових досліджень, 7-9, 2010
12010
Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі
ІВ Пилипко, АМ Пришляк, МІ Герасимюк
Вісник наукових досліджень, 129-132, 2010
12010
Вплив фізичних навантажень на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь
МС Гнатюк, НО Бєлікова, ЛА Гнатюк, ВТ Павлов, ММ Орел, ...
Вісник наукових досліджень, 83-85, 2000
12000
Стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці при змодельованому токсичному гепатиті
АМ Пришляк, СІ Яворська, ТК Головата, БЯ Ремінецький
Сумський державний університет, 2017
2017
Морфологічне дослідження тканин щоки при впливі різних типів запальної реакції у щурів з експериментальним гастродуоденітом
АМ Пришляк, ВІ Бондарчук
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 2017
2017
Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці
АМ Пришляк, ІІ Юрик, ТК Головата, ЛМ Головатюк
Вісник проблем біології і медицини, 276-279, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20