Подписаться
Пришляк А.М., Pryshlyak A.M.
Пришляк А.М., Pryshlyak A.M.
професор кафедри анатомії людини ТДМУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості ремоделювання артерій міокарда при токсичному ураженні
МС Гнатюк, АМ Пришляк
Вісник наукових досліджень, 134-136, 2005
102005
Особливості просторової перебудови камер серця при дії на організм токсинів блідої поганки
МС Гнатюк, МФ Ковальчук, АМ Пришляк
Вісник наукових досліджень, 114-116, 2006
92006
Вікові особливості змін ядерно-цитоплазматичних відношень в кардіоміоцитах частин серця дослідних тварин
МС Гнатюк, ЛВ Татарчук, АМ Пришляк, ВЄ Лавренюк
Таврический медико-биологический вестник, 2010
72010
Морфофункціональні закономірності адаптаційних і дизадаптаційних змін серцевого м’яза при його токсичних ураженнях
АМ Пришляк
Тернопіль, 2009
62009
Ремоделювання артерій передсердь при токсичному ураженні міокарда
МС Гнатюк, АМ Пришляк
Вісник проблем біології та медицини.–2006.–вип 2, 77-80, 0
6
Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря
КЛ Бурда, ІЯ Заліпська, ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ...
Медична освіта, 2011
52011
Спільні та відмінні риси впровадження болонського процесу в Австрії та Україні
ГІ Кліщ, АМ Пришляк
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 2009
52009
Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів
ІО Стахурська, АМ Пришляк, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, НВ Флекей
Гігієна населених місць, 409-415, 2014
32014
Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом
ІО Стахурська, АМ Пришляк
Медична хімія, 128-128, 2014
32014
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО
ІР Мисула, ГЯ Загричук, ЛБ Унольт, АГ Шульгай, ЯП Нагірний, ...
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 123, 2010
32010
Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію
АМ Пришляк, ІО Стахурська, БЯ Ремінецький, ОМ Щур
Вісник проблем біології і медицини, 272-274, 2016
22016
Інформаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію
АМ Пришляк, МС Гнатюк, ІО Стахурська
Таврический медико-биологический вестник, 202-205, 2013
22013
Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів–похідних ксантину
КА Посохова, ММ Корда, МР Хара, АА Гудима, МІ Марущак, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 123-125, 2010
22010
Морфометрична оцінка структурних змін серцевого м'яза при адреналіновій міокардіодистрофії
МС Гнатюк, ПР Левицький, АМ Пришляк
Вісник наукових досліджень, 83-85, 2004
22004
Вплив фізичних навантажень на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь
МС Гнатюк, НО Бєлікова, ЛА Гнатюк, ВТ Павлов, ММ Орел, ...
Вісник наукових досліджень, 83-85, 2000
22000
Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці
АМ Пришляк, ІІ Юрик, ТК Головата, ЛМ Головатюк
Вісник проблем біології і медицини, 276-279, 2016
12016
Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості
МІ Бобак, СВ Бондаренко, ВЙ Кульчицький, МЛ Кушик, ГБ Паласюк, ...
Медична освіта, 2013
12013
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТОРОВИХ ПАРАМЕТРІВ КАМЕР СЕРЦЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН З РІЗНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ГІПОКСІЇ
МС Гнатюк, АМ Пришляк, РМ Гнатюк, БЯ Ремінецький
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2013
12013
Активність лізосомальних ферментів у щурів з гострим експериментальним пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу
ТІ Дзецюх
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 244-245, 2013
12013
Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків
АМ Пришляк, ВІ Зевако, КЛ Стефанишин
Медична освіта, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20