Олексій Ворожейкін
Олексій Ворожейкін
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль форсайта в управлінні субрегіоном
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Економічні інновації, 197-205, 2012
122012
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
АИ Амоша, ИП Булеев, ВИ Дубницкий
Донецк: Юго-Восток, 2011
112011
Синергетика субрегіональної взаємодії: економічний потенціал та форми регулювання
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Економіка: реалії часу, 151-155, 2012
10*2012
Особливості стратегування економічного розвитку агломерацій в Україні
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Стратегічні пріоритети, 82-86, 2012
72012
Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні
ВМ Осипов, ОО Ворожейкін, АВ Панков
Економіст, 57-59, 2012
42012
Обгрунтування розвитку імпортозамінюючих виробництв в регіоні (на прикладі сільського господарства і харчової промисловості Одеської області)
ОО Ворожейкін, НО Кухарська
Регіональна економіка, 48-54, 2012
3*2012
Краудсорсингова платформа як елемент системи інноваційного розвитку субрегіону
ОО Ворожейкін
Економічні інновації, 73-79, 2012
22012
Наші автори
ІС Бик, ВВ Богатько, ЛВ Варчук, ОВ Годз, ІВ Горобець, ІВ Горофʼянюк, ...
ББК Я54+ 80/83я54 В 48 ISNN 2521-1293 (друкована версія), 255, 2017
2017
Обоснование экономической целесообразности создания импортозамещающих производств в регионе (на примере продукции пищевой промышленности Одесского региона)
ВН Осипов, НА Кухарская, АА Ворожейкин
Вестник экономической науки Украины 23 (1), 2013
2013
Субрегіональна система управління енергозбереженням
ВМ Осипов, МА Юдін, ОО Ворожейкін
Економічні інновації, 2013
2013
Обґрунтування економічної доцільності створення імпортозамінюючих виробництв в регіоні (на прикладі продукції харчової промисловості Одеського регіону)
ОО Ворожейкін, НО Кухарська
Вісник економічної науки України, 108-113, 2013
2013
Парадигма відкритих інновацій: перспективи впровадження в регіонах України
ОО Ворожейкін, АВ Панков
Перспективные разработки науки и техники, 80-82, 2012
2012
Мережеві технології як інструмент посилення взаємодії влади та підприємництва
ОО Ворожейкін
Матеріали наук.-практ. конф. «Потенціал підприємництва в парадигмі сталого …, 2012
2012
Перспективи розвитку імпортозамінюючих виробництв в регіоні (на прикладі Одеської області)
ОО Ворожейкін, НО Кухарська
Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського Причорномор'я …, 2012
2012
Формування субрегіонального інноваційного центру «Придунав'я»
ВМ Осипов, ОО Ворожейкін, ВІ Бондарук, МВ Каплієнко
Проблеми та перспективи інноваційного соціально-економічного розвитку в …, 2012
2012
Парадигма відкритих інновацій: перспективи впровадження в регіонах України
ОО Ворожейкін, АВ Панков
Perspektywiczne oprcowania sa nauka i technikami, 80-82, 2012
2012
Управління сталим розвитком субрегіону
ВМ Осипов, ІЛ Парасюк, ОО Ворожейкін
Актуальні проблеми державного управління, 145-149, 2012
2012
Инновации в контексте энергетической безопасности регионов Украины
АА Ворожейкин, МА Юдин
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу 2, 342-350, 2011
2011
Категоріальний апарат конкурентоспроможності регіону
ОО Ворожейкін, НВ Каташинська
Науковий вісник Одеського державного економічного університету, 133-139, 2010
2010
Аналіз конкурентних позицій підприємства на зовнішніх ринках
ОО Ворожейкін, МА Юдін
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 109-118, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20