Михайло Гінзбург
Михайло Гінзбург
начальник відділу, Інститут транспорту газу
Verified email at utg.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців
М Гінзбург
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
202008
Система правил українського ділового та наукового стилю
М Гінзбург
Українська мова, 30-43, 2006
202006
Спроба класифікації українських нормативних документів
М Гінзбург
Стандартизація, сертифікація, якість, 13-19, 2005
162005
Що таке енергоефективність?
МД Гінзбург
Ринок інсталяцій, 54-56, 2008
122008
Термінологія. Термінологічні проблеми на шляху ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
МД Гінзбург
Електроінформ, 2008
102008
Наукова картина світу як засіб інтегрувати та систематизувати фахові знання
МД Гінзбург
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія…, 2015
62015
Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах
М Гінзбург
Українська мова, 29-40, 2012
62012
Ґендерні особливості української мови, на які треба зважати
М Гінзбург
Українознавчий альманах, 75-83, 2012
62012
Досвід та проблеми впровадження ДСТУ 3966-2000 в термінологічну діяльність
М Гінзбург, С Левіна, І Требульова
Вісник Національного університетуту Львівська політехніка, 183-189, 2002
62002
Видове протиставлення віддієслівникових іменників на позначення опредметнених процесів у слов’янських мовах
М Гінзбург
Українська мова, 30-43, 2011
52011
Термінологічні поради. Запитання: Що таке підприємство, установа, організація, заклад, орган?
М Гінзбург
Стандартизація, сертифікація, якість, 33-36, 2006
52006
Як зробити українську мову державною де-факто?
М Гінзбург
Дзеркало тижня, 489, 2004
52004
Стандарти на системи керування: міжнародний та європейський досвід і його запровадження в Україні
МД Гінзбург, СЄ Коваленко, АМ Клюнь
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 7-16, 2016
42016
Професійні назви як дзеркало ґендерної рівності/Михайло Гінзбург
М Гінзбург
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць.–К…, 2012
42012
Щодо створення на підприємствах фондів нормативних документів
М Гінзбург
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 25-30, 2010
42010
Щодо засадничих понять, пов’язаних із подаванням процесів
М Гінзбург
Видавництво Львівської політехніки, 2010
42010
Європейські правила технічного регулювання і стандартизації та поступове запровадження їх в Україні
МД Гінзбург
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 7-18, 2016
32016
Щодо концептуальних засад приймання іноземних документів зі стандартизації як національних нормативних документів України
МД Гінзбург, ЛЛ Овчаренко, АМ Клюнь
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 3–11-3–11, 2015
32015
Пропозиції щодо методики перекладання положень англомовних нормативних документів засобами української мови
МД Гінзбург, СЄ Коваленко
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 12-24, 2015
32015
Deliverable. Як це буде українською?
МД Гінзбург
Стандартизація. Сертифікація. Якість, 12–16-12–16, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20