Лідія Музика
Лідія Музика
Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет, кафедра ботаніки
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Дослідження особливостей дії неорганічного фосфору на деякі показники життєдіяльності прісноводних молюсків
ГЄ Киричук, ЛВ Музика, ТЮ Лисюк
Біологічні дослідження-2019, 152-155, 2019
2019
Особливості вмісту триацилгліцеролів в організмі прісноводних черевоногих молюсків (Molluska: Gastropoda)
ГЄ Киричук, ЛВ Музика
Біологічні дослідження–2017, 266-267, 2017
2017
Особливості розподілу жирних кислот в організмі черевоногих прісноводних молюсків (Mollusca: Gastropoda)
ЛВ Музика, ГЄ Киричук
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, 93-100, 2016
2016
Особливості розподілу β-каротину в організмі Lymnaea stagnalis за дії допорогових концентрацій йонів важких металів
ГЄ Киричук, ЛВ Музика
Гидробиологический журнал, 2016
2016
Вміст β-каротину в організмі Lymnaea stagnalis за токсичної дії низьких концентрацій іонів цинку
ЛВ Музика, ГЄ Киричук
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
Особливості дії низьких концентрацій іонів кадмію на вміст β-каротину в організмі Lymnaea Stagnalis
ЛВ Музика, ГЄ Киричук
Вісник Львівського університету. Серія біологічна., 130-137, 2015
2015
The effect of ammonium chloride concentrations on the content of carotenoid pigments in the body of Lymnaea stagnalis
GE Kyrychuk, LV Muzyka
Biosystems Diversity 23 (2), 2015
2015
Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis
ЛВ Музика, ГЄ Киричук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків
ЛВ Музика, ГЄ Киричук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Токсичний вплив NH4CL на вміст β-каротину в організмі Lymnaea Stagnalis
ЛВ Музика, МО Бовсуновська, ГЄ Киричук
Біологічні дослідження–2015: Збірник наукових праць, 193-195, 2015
2015
Особливості хронічної дії низьких концентрацій фенолу на вміст β-каротину в гепатопанкреасі Lymnaea Stagnalis
ЛВ Музика, ІМ Дмитренко, БЛ Слідзевський, ГЄ Киричук
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
2014
Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків
ГЄ Киричук, ЛВ Музика
Фундаментальні та прикладні дослідження в біології»: матеріали ІІІ …, 2014
2014
Вплив сечовини на вміст β-каротину в організмі ставковика звичайного
ЛВ Музика, МО Бовсуновська, ОС Сергійчук, ГЄ Киричук
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
2014
Роль каротиноїдних пігментів в адаптації Lymnаea stagnalis до дії негативних факторів оточуючого середовища
ЛВ Музика
Біологічні дослідження–2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської …, 2013
2013
ІСТОРІЯ НАУКИ. ПЕРСОНАЛІЇ
ОЮ ГАЛКІН, ЮВ ГОРШУНОВ, ОМ ДУГАН, ІЗБ РІДИН, ЛО ГОРБАТЮК, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15