Харів Петро Степанович / Khariv Petro
Харів Петро Степанович / Khariv Petro
професор ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації
ІМ Бойчик, ПС Харів, МІ Хопчан, ЮВ Піча
К.:«Каравела»; Львів:«Новий світ–2000», 2001.–298 с, 2004
730*2004
Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів
ПС Харів
Економічна думка, 2003
2612003
Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону
ПС Харів, ОМ Собко
Тернопіль: ТАНГ, 2003
802003
Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб
ПС Харів
К.: Знання-прес, 2001
282001
Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації.–Друге видання, виправлене і доповнене
ІМ Бойчик, ПС Харів, МІ Хопчан, ЮВ Піча
К.: Каравела, 2000
152000
Організація і планування виробництва: теорія і практика. Навч. посібник для студ. економ. спец
МІ Хопчан, ПС Харів, ІМ Бойчик, ОЯ Лотиш
Тернопіль: Марком, 1996
151996
Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств
ПС Харів
Актуальні проблеми економіки, 59, 2006
92006
Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання
PS Khariv, PP Mykytyuk
Економічний аналіз 16 (2), 187-195, 2014
72014
Аналіз стану розвитку інноваційних процесів у промисловості України
С КАЗМІРЧУК, П ХАРІВ
Економічний аналіз, 41, 2008
52008
Оцінювання рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів в період економічної нестабільності/II. С. Харів
ПС Харів
Інвестиції: практика та досвід, 2014
3*2014
ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ПС Харів, СВ Казмірчук
Наук.-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід, 23-27, 2009
32009
Економіка підприємства: Навчальний посібник Збірник задач і тестів
ПС Харів
К.: Знання-Прес, 2001
22001
Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства
ОПВ П. С. Харів, О. М. Собко
Тернопіль : Підручники і посібники, 2003
12003
Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності
РСЧ за наук. ред. П. С. Харіва
Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015
2015
Моделювання розвитку венчурного бізнесу
ПСХ П. П. Федорович
ТНЕУ, 2008
2008
Економіка промислового підприємства
КАФ Харів П.С.
2005
Визначення оптимальних меж застосування АСУ
РСЧ П. С. Харів
Наукові записки, 99-104 с., 2004
2004
Поборник економічної свободи - провісник ринку
П Харів
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 308-317 с., 2003
2003
Практикум з економіки і організації діяльності підприємств
ОМС П. С. Харів, О. П. Вашків
ТАНГ, 2002
2002
Аналіз ефективності інноваційних проектів та їх фінансове забезпечення
ЮСД Г. П. Монастирський, П. С. Харів
Наукові записки, 266-269 с., 2001
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20