Подписаться
Оксана Дудчик
Оксана Дудчик
УМСФ, фінансовий факультет, кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан, проблеми та перспективи формування сприятливого інвестиційного клімату України
ТВВ Дудчик О.Ю., Гайдамашко О.Г.
Економічний форум. Науковий журнал Луцького національного технічного …, 2016
12*2016
Інвестиційна привабливість України
ОЮ Дудчик, АГ Соловйова, ІС Пашикян
Мукачівський державний університет, 2017
112017
Фінансова грамотність населення: теоретичні аспекти, проблеми і перспективи поліпшення в Україні
ОЮ Дудчик, ІО Матвійчук
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019
92019
АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ THE ANALYSIS OF CAPITAL INVESTMENTS OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE
ОЮ Дудчик, ЮА Тищенко, ІЮ Чудік
Глобальні та національні проблеми економіки, С.826-829, 2015
92015
The public debt of Ukraine in the economic development policy in the war and post-war periods: Bibliometric analysis
H Filatova, S Voytov, Y Polishchuk, O Dudchyk
Public and Municipal Finance, 142-154, 2022
82022
Оптимізація державного лізингу в аграрному секторі України
ОЮ Дудчик
Сборник научных трудов SWorld 21 (2), 57-61, 2012
82012
Інвестування в золото: переваги та недоліки
ОЮ Дудчик, АВ Брівко, НЮ Нежива
Молодий вчений, 22-26, 2013
72013
Сучасний стан та особливості відтворення необоротних активів підприємств України
ОЮ Дудчик, ТВ Сальникова
Університет митної справи та фінансів, 2021
62021
Особливості венчурного бізнесу в Україні
ОЮ Дудчик, ЮО Гулейко, КВ Бережна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
62014
Фінансовий лізинг як інструмент інвестування
ОВ Горідько, ВІ Якимова, ОЮ Дудчик
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2023
52023
Financial literacy in Ukraine: from micro to macro level
O Dudchyk, I Matvijchuk, M Kovinia, T Salnykova, I Tubolets
Investment Management and Financial Innovations, 240-253, 2019
5*2019
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ THE FEATURES OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE
ОЮ Дудчик, АО Савченко
Глобальні та національні проблеми економіки., С.1058-1061, 2014
5*2014
Інвестиційна діяльність: досвід Польщі та перспективи України
ВС Махітько, МВ Полійчук, ОЮ Дудчик
Міжнародний гуманітарний університет, 2023
32023
Інституційні механізми відтворення необоротних активів в аграрній галузі: монографія
ОЮ Дудчик
Університет митної справи та фінансів, 2017
32017
Венчурне інвестування в Україні
ОЮ Дудчик, ОЮ Дудчик, ДІ Беспалова, ДИ Беспалова, АД Довгопола, ...
32017
Проблеми правового регулювання іноземного інвестування
ГТЛ Дудчик О.Ю., Іванісова А.В.
Сборник научных трудов SWorld 26 (1), С. 60-64, 2014
32014
Тенденції розвитку світового фінансового ринку та місце України в ньому [Trends in the development of the global financial market and Ukraine's place in it]
ОЮ Дудчик, МС Драна, ЮС Кудлай
Економічні студії [Economic studies], 4, 2014
32014
Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі України
ОЮ Дудчик, ТА Костенко, ВВ Стоколюк
Ужгородський національний університет., 2019
22019
Розвиток і функціонування лізингових компаній та лізингодавців в Україні
ДО Юріївна
Вісник Одеського національного університету ім.. І.І.Мечникова 20 (1/2), 152-157, 2015
2*2015
Розвиток і функціонування лізингових компаній та лізингодавців в Україні
ДО Юріївна
Вісник Одеського національного університету ім.. І.І.Мечникова 20 (Вип. 1/2 …, 2015
2*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20