Олена Башинська. Olena Bashinska
Олена Башинська. Olena Bashinska
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Модернізація вищої медичної освіти в контексті болонської конвенції–ідея, мета та реалії
ВМ Мороз, ЮЙ Гумінський, ЛВ Фоміна, ТЛ Полеся, ОІ Башинська
Медична освіта, 2013
42013
Особливості взаємозв'язків сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських дівчат мезоморфного соматотипу
ІВ Гунас, ОЄ Маєвський, ІМ Кириченко, ОІ Башинська
Мир медицины и биологии 8 (1), 2012
42012
Micromorfometric changes in rats spleen in the first 7 days after skin burns and under application of infusion solutions
ONP Guminskyi Yu.I., gunas I.V.
Вісник морфології 23 (2), 240, 2017
22017
Основні аспекти спіралевидного розташування скелетних м’язів
ПО Стельмащук, ОВ Шипіцина, ОІ Башинська
22008
Ожиріння як одна з найважливіших проблем сучасності в різних галузях медицини, шляхи вирішення
ІА Голубовський, ОМ Вовчук, ОЛ Очеретна, ІІ Шаповал, ОІ Башинська, ...
Biomedical and biosocial anthropology, 261-264, 2014
12014
Соматотипологічні особливості площі поздовжнього та поперечного перерізу нирок і їх синусів у практично здорового населення Поділля юнацького віку
ІВ Гунас, НА Шевчук, ВО Тихолаз, ОІ Башинська
Український медичний альманах, 71-75, 2012
12012
Моделювання показників реоенцефалограми в здорових міських юнаків ектоморфного соматотипу в залежності від особливостей антропо-соматотипологічних параметрів тіла
ІВ Гунас, ГВ Даценко, ОІ Башинська, НА Шпакова
Український медичний альманах, 52–55-52–55, 2011
12011
Підготовка та адаптація медичних фахівців у сучасному середовищі
ЛВА Шпакова Н.А. Скорук Р.В.
Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального …, 2020
2020
Особливості навчання іноземних студентів на кафедрі анатомії людини ВНМУ ім М.І.Пирогова
ЛОП Логвіненко В.А., Тихолаз В.О., Назарова О.С., Булько І.В.
Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти: національний досвід та …, 2019
2019
Submicroscopic changes of alveoli of respiratori department of langsf day after experimental thermal trauma
NIMONPGAMSO Ya
Вісник морфології 25 (3), 16-20, 2019
2019
Аналіз переваг застосування інтерактивних форм навчання студентів на кафедрі анатомії людини
ФЛ В.
Всеукраїнська науково-методична конференція, присвячена 25-річчю медичного …, 2017
2017
Ендо й екзогенна обумовленість артеріальної та венулярної ланок мікроциркуляторного русла
КЛ А.
Прикладні аспекти морфології, . 91-92, 2017
2017
Ендо-й екзогенна обумовленість артеріальної та венулярної ланок мікроциркуляторного русла
ЛА Клімас, ОІ Башинська
2017
Принцип інтеграції в процесі викладання на кафедрах теоретичного профілю медичного університету
ВФ Мазченко, ВМ Шевченко, ОІ Башинська, РВ Скорук
Biomedical and biosocial anthropology, 194-197, 2017
2017
Аналіз переваг застосування інтерактивних форм навчання студентів на кафедрі анатомії людини
ЛВ Фоміна, ОІ Башинська
Сумський державний університет, 2017
2017
Впровадження системи тестового контролю рівня знаь студентів у навчальний процес кафедри анатомії людини
ЛОП Тихолаз В.О., Стельмащук П.О., Руцька І.А.
Тези ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2016
2016
Преваги тестового контролю знань студентів на кафедрі анатомії людини
ГЮЙ Тихолаз В.О.
Навчально-методична конференція 17 лютого 2016. Імплементація закону України …, 2016
2016
Переваги тестового контролю знань студентів на кафедрі анатомії людини
ОІ Башинська, ВО Тихолаз, ЮЙ Гумінський
2016
Деякі питання організації роботи теоретичних та клінічних кафедр в розбудові системи охорони здоров’я
БГ П.
Навчально-методична конференція 25 березня 2015 Вінниця. Проблеми та …, 2015
2015
Метод Мозкового штурму в міждисциплінарному контексті при вивченні теми: Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит у дітей і підлітків. Етіологія. Патогенез. Клініка …
ІВ Руда, ЮЙ Рудий, ОІ Башинська
Вісник Вінницького національного медичного університету, 183-186, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20