Анатолій Михненко
Анатолій Михненко
Професор Національний авіаційний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Світові моделі соціальної політики: уроки для України
А Михненко, Н Щур
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
302011
Історія Донецького басейну другої половини ХІХ-першої половини ХХ ст: монографія
АМ Михненко
ТОВ" Юго-Восток Лтд.", 2003
282003
Енциклопедичний словник з державного управління
ВД Бакуменко, А Михненко, Ю Сурмiн
Київ: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2010
272010
Інституалізація суспільного розвитку: навч. посіб
АМ Михненко, ЕМ Макаренко, НГ Макаренко
К.: НАДУ, 2011
222011
Комунікативна парадигма суспільного розвитку: навч. посіб.
ОВ Соснін, АМ Михненко, ЛВ Литвинова
К.: НАДУ, 2011
202011
Шляхи удосконалення підготовки державних службовців у контексті європейської інтеграції України
А Михненко, НТ Гончарук, ЛЛ Прокопенко
Режим доступу: http://kpdsnadu. ru/_ld/0/21_Shljah_udoskonD. pdf, 2005
202005
Інновації в управлінні суспільним розвитком: навч. посіб.
АМ Михненко
К.: НАДУ, 2009
142009
Донбас в роки великої вітчизняної війни: 1941-1945
АМ Михненко
Юго-Восток, 2000
132000
Новейшая история Донецкого бассейна
АМ Михненко
Донецк: Сталкер, 1998
131998
Енциклопедичний словник з державного управління
ЮП Сурмін, ВД Бакуменко, АМ Михненко
К.: НАДУ, 2010
122010
Проблеми взаємодії інститутів влади і громадянського суспільства та суспільнa безпекa
АМ Михненко, МП Месюк
Теорія та практика державного управління, 31-41, 2009
92009
Державна кадрова політика: концептуальні основи, цілі, зміст і завдання
АМ Михненко
Менеджер.–2005.–Вип 3 (33), 20-26, 0
9
Енциклопедичний словник з державного управління/за ред
ЮП Сурмін, ВД Бакуменко, АМ Михненко
ЮВ Ковбасюка, ВП Трощинського, ЮП Сурміна. К.: НАДУ, 2010
82010
Трансформація українського суспільства: перехід до нової моделі розвитку
АМ Михненко, ВД Бакуменко, СО Борисевич
Вісн. НАДУ, 288-294, 2006
82006
Історія Донбасу (1861-1945 рр.)
АМ Михненко
Донецьк: Юго-Восток, 1999
81999
Управління якістю суспільних реформ: навч. посіб.
АМ Михненко, ЕМ Макаренко, СО Кравченко
К.: НАДУ, 2009
72009
Владні інститути та громадянське суспільство: діалог чи маніпуляція суспільною свідомістю?
А Міхненко, М Месюк
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
72009
Сучасні моделі-підходи управління суспільним розвитком
В Бакуменко, АМ Михненко, СО Борисевич
За заг. ред. ВК Присяжнюка, ВД Бакуменка.–К.: Видавничо-поліграфічний центр …, 2007
72007
Лідерство та управлінська еліта: навч. посіб.
АМ Михненко, НТ Гончарук, АМ Макаренко
Київ: НАДУ, 2011
62011
Концепція сталого розвитку
АМ Михненко
Енциклопедія державного управління:[у 8 т.].–Київ: НАДУ 1, 748, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20