Володимир Беглиця (Volodymyr Beglytsia)
Володимир Беглиця (Volodymyr Beglytsia)
Чорноморський національний університет ім. П. Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Підтверджена електронна адреса в chdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Досвід європейських країн щодо формування антикорупційної стратегії
ВП Беглиця
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2015
152015
Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень
ВП Беглиця, ВМ Ярошенко
Наукові праці. Політологія 248 (236), 2014
142014
Напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні
В Беглиця
Вісник КНТЕУ, 21-27, 2007
82007
Проблеми розуміння дефініції «корупція» та причини розповсюдження цього явища в Україні
ВП Беглиця
Наукові праці. Державне управління 249 (237), 2014
72014
The methods Bayesian analysis of the threshold stochastic volatility model
P Bidyuk, A Gozhyj, Z Szymanski, I Kalinina, V Beglytsia
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2018
62018
Політична етика
ВП Беглиця, ВМ Ярошенко
ЧДУ ім. Петра Могили, 2015
52015
Інституціональні важелі регулювання суднобудівної галузі в умовах глобальної конкуренції
ВП Беглиця
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 55-60, 2011
42011
Формування ідеологічного поля страхування як консенсусна умова розвитку інноваційної діяльності
ВП Беглиця, ОБ КУЗЬМЕНКО
Наукові праці: науково-методичний журнал 64, 60-64, 2007
42007
Удосконалення державного регулювання діяльності суднобудівної галузі
ВП Беглиця
Інвестиції: практика та досвід, 115-118, 2011
32011
Стратегія підвищення конкурентоспроможності суднобудування
ВП Беглиця
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 53-60, 2011
32011
Удосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємств
ВП Беглиця
Вісник НУК, 2010
3*2010
Організаційно-економічне обґрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві
ВП Беглиця
Миколаївський державний аграрний університет.–Миколаїв, 2003.–20 с, 2003
3*2003
Features of Application of Monte Carlo Method with Markov Chain Algorithms in Bayesian Data Analysis
P Bidyuk, Y Matsuki, A Gozhyj, V Beglytsia, I Kalinina
International Conference on Computer Science and Information Technology, 361-376, 2019
22019
CORRUPTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE ROLE OF THE STATE.
VP Beglytsia, OO Tsyplitska
Scientific Bulletin of Polissia 13, 2018
22018
Understanding Peculiarities of Political Corruption: State-Administrative Aspects
V Beglytsia
Public policy and economic development, 60-68, 2015
22015
Державне регулювання розвитку суднобудівної галузі України в умовах глобальної конкуренції: теорія, методологія, механізми: монографія
ВП Беглиця
Донецьк: Юго-Восток, 2012
22012
Конкурентоспроможність як категорія ринкової eкономіки
ВП Беглиця
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010
22010
Методологічні основи моделювання фінансового стану підприємств суднобудівної галузі
ВП Беглиця
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.–Випуск 257 …, 2009
22009
Розвиток механізмів державного регулювання суднобудівної галузі в умовах глобальної конкуренції
ВП Беглиця
Економіка та держава, 28-32, 2009
22009
Механізм державного регулювання конкурентоспроможності
ВП Беглиця
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20