Володимир Беглиця (Volodymyr Beglytsia)
Володимир Беглиця (Volodymyr Beglytsia)
Чорноморський національний університет ім. П. Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Підтверджена електронна адреса в chdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Досвід європейських країн щодо формування антикорупційної стратегії
ВП Беглиця
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2015
202015
Місце публічних консультацій у прийнятті політичних рішень
ВП Беглиця, ВМ Ярошенко
Наукові праці. Політологія 248 (236), 2014
162014
The methods Bayesian analysis of the threshold stochastic volatility model
P Bidyuk, A Gozhyj, Z Szymanski, I Kalinina, V Beglytsia
2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2018
102018
Проблеми розуміння дефініції корупція та причини розповсюдження цього явища в Україні
ВП Беглиця
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
102014
Напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні
В Беглиця
Вісник КНТЕУ, 21-27, 2007
82007
Corruption and economic development: the role of the state
VP Beglytsia, OO Tsyplitska
Науковий вісник Полісся 1 (1 (13)), 135-141, 2018
62018
Політична етика
ВП Беглиця, ВМ Ярошенко
ЧДУ ім. Петра Могили, 2015
52015
Організаційно-економічне обґрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві
ВП Беглиця
Миколаївський державний аграрний університет.–Миколаїв, 2003.–20 с, 2003
5*2003
Формування ідеологічного поля страхування як консенсусна умова розвитку інноваційної діяльності
ВП Беглиця, ОБ КУЗЬМЕНКО
Наукові праці: науково-методичний журнал 64, 60-64, 2007
42007
Features of application of Monte Carlo method with Markov chain algorithms in Bayesian data analysis
P Bidyuk, Y Matsuki, A Gozhyj, V Beglytsia, I Kalinina
Conference on Computer Science and Information Technologies, 361-376, 2019
32019
Державне регулювання розвитку суднобудівної галузі України в умовах глобальної конкуренції: теорія, методологія, механізми: монографія
ВП Беглиця
Донецьк: Юго-Восток, 2012
32012
Стратегія підвищення конкурентоспроможності суднобудування
ВП Беглиця
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 53-60, 2011
32011
Інституціональні важелі регулювання суднобудівної галузі в умовах глобальної конкуренції
ВП Беглиця
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 55-60, 2011
32011
Конкурентоспроможність як категорія ринкової eкономіки
ВП Беглиця
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010
32010
Удосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємств
ВП Беглиця
Вісник НУК, 2010
3*2010
Synthesis of a trend’s integral estimate based on a totality of indicators for a time series data
A Trunov, V Beglytsia
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 48-56, 2019
22019
Understanding Peculiarities of Political Corruption: State-Administrative Aspects
V Beglytsia
Public policy and economic development, 60-68, 2015
22015
Удосконалення державного регулювання діяльності суднобудівної галузі
ВП Беглиця
Інвестиції: практика та досвід, 115-118, 2011
22011
Методологічні особливості глобальної конкуренції
ВП Беглиця
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
22009
Методологічні основи моделювання фінансового стану підприємств суднобудівної галузі
ВП Беглиця
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20