Мазур Катерина Василівна / Мазур К. В. / Mazur K.
Мазур Катерина Василівна / Мазур К. В. / Mazur K.
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants
IMD VA Mazur, HV Pantsyreva, KV Mazur
Agronomy Research.-2019.-vol. 17, 2019
38*2019
Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine
VA Mazur, KV Mazur, HV Pantsyreva, OO Alekseev
Ukrainian Journal of Ecology 8 (4), 2018
302018
Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу
АО Давідчук, АО Давидчук, СВ Зеленюк, СВ Зеленюк, НВ Кіржа, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2007
302007
Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas
K Mazur, I Tomashuk
Baltic journal of economic studies 5 (5), 67-78, 2019
282019
Influence of the photosynthetic productivity and seed productivity of white lupine plants
OOA VA Mazur, RO Myalkovsky, KV Mazur, HV Pantsyreva
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 665-670, 2019
242019
Influence of the technological aspects growing on quality composition of seed white lupine (Lupinus albus L.) in the Forest Steppe of Ukraine
VA Mazur, KV Mazur, HV Pantsyreva
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), 2019
242019
Ecological and biological evaluation of varietal resources Paeonia L. in Ukraine
VA Mazur, HV Pantsyreva, KV Mazur, VV Monarkh
Acta Biologica Sibirica 5 (1), 2019
212019
Agroecological prospects of using corn hybrids for biogas production
VA Mazur, HV Pantsyreva, KV Mazur, RO Myalkovsky, OO Alekseev
Agronomy Research 18 (1), 177-182, 2020
152020
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191–Архітектура та містобудування, освітня …
СП Шкляр, ОА Попова, ОМ Дудка, НП Сільвестрова
112018
Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region
I Tomashuk
The scientific heritage, 2020
82020
Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом
КВ Мазур, ІА Ніцпан
Молодий вчений, 60-63, 2016
62016
РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В АПК
КВ Мазур
62012
Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization
DM Tokarchuk, NV Pryshliak, OA Tokarchuk, KV Mazur
INMATEH-Agricultural Engineering.-Romaniavol: Bucharest, 2020.-Vol. 61 …, 2020
52020
Використання міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus для наукових досліджень в аграрних закладах вищої освіти
ВА Мазур, КВ Мазур, ГВ Панцирева
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: зб. наук …, 2019
52019
Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні
КВ Мазур, ЛС Сімоник
Молодий вчений, 726-729, 2018
52018
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємницьких структур
КВ Мазур
Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації 1, С …, 2009
5*2009
Менеджмент аграрного підприємства
КВ Мазур, ОГ Кубай
: навч. посіб.-Вінниця: ТВОРИ, 2020.-284 с., 2020
42020
Формування і ефективність функціонування регіонального плодопродуктового під комплексу
КВ Мазур
К.: ІАЕ, 2001
42001
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION OF SOCIETY ON INTERNATIONAL OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND POLAND
K Mazur, H Pantsyreva, O Zatolochnyi
The Scientific Heritage, 2020
32020
Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу
КВ Мазур
Ефективна економіка, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20