Мазур Катерина Василівна / Мазур К. В. / Mazur K.
Мазур Катерина Василівна / Мазур К. В. / Mazur K.
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants
IMD VA Mazur, HV Pantsyreva, KV Mazur
Agronomy Research.-2019.-vol. 17, 2019
33*2019
Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу
АО Давідчук, АО Давидчук, СВ Зеленюк, СВ Зеленюк, НВ Кіржа, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2007
302007
Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine
VA Mazur, KV Mazur, HV Pantsyreva, OO Alekseev
Ukrainian Journal of Ecology 8 (4), 2018
262018
Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas
K Mazur, I Tomashuk
Baltic journal of economic studies 5 (5), 67-78, 2019
242019
Influence of the photosynthetic productivity and seed productivity of white lupine plants
OOA VA Mazur, RO Myalkovsky, KV Mazur, HV Pantsyreva
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 665-670, 2019
182019
Influence of the technological aspects growing on quality composition of seed white lupine (Lupinus albus L.) in the Forest Steppe of Ukraine
VA Mazur, KV Mazur, HV Pantsyreva
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), 2019
172019
Ecological and biological evaluation of varietal resources Paeonia L. in Ukraine
VA Mazur, HV Pantsyreva, KV Mazur, VV Monarkh
Acta Biologica Sibirica 5 (1), 2019
162019
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191–Архітектура та містобудування, освітня …
СП Шкляр, ОА Попова, ОМ Дудка, НП Сільвестрова
112018
Agroecological prospects of using corn hybrids for biogas production
VA Mazur, HV Pantsyreva, KV Mazur, RO Myalkovsky, OO Alekseev
Agronomy Research 18 (1), 177-182, 2020
102020
Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region
I Tomashuk
The scientific heritage, 2020
82020
Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом
КВ Мазур, ІА Ніцпан
Молодий вчений, 60-63, 2016
62016
РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В АПК
КВ Мазур
62012
Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні
КВ Мазур, ЛС Сімоник
Молодий вчений, 726-729, 2018
52018
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємницьких структур
КВ Мазур
Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації 1, С …, 2009
5*2009
Формування і ефективність функціонування регіонального плодопродуктового під комплексу
КВ Мазур
К.: ІАЕ, 2001
42001
Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization
DM Tokarchuk, NV Pryshliak, OA Tokarchuk, KV Mazur
INMATEH-Agricultural Engineering.-Romaniavol: Bucharest, 2020.-Vol. 61 …, 2020
32020
Використання міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus для наукових досліджень в аграрних закладах вищої освіти
ВА Мазур, КВ Мазур, ГВ Панцирева
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: зб. наук …, 2019
32019
Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу
КВ Мазур
Ефективна економіка, 2018
32018
State of the business environment of small and medium-sized enterprises in Ukraine
KV Mazur, LS Simonik
Molodyi vchenyi 5 (57), 726-729, 2018
32018
Економічний механізм міжгалузевих взаємовідносин у плодопродуктовому підкомплексі
КВ Мазур
Економіка АПК, 2001
32001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20